WebAudio: Xem chỉ số API WebAudio

Dale St. Marthe
Dale St. Marthe

Sử dụng bảng điều khiển WebAudio để xem các chỉ số WebAudio API.

Tổng quan

Bảng điều khiển WebAudio hiển thị chỉ số hiệu suất AudioContext của các trang web sử dụng API WebAudio.

Mở bảng điều khiển WebAudio

Cách mở bảng điều khiển WebAudio:

 1. Mở Công cụ cho nhà phát triển.
 2. Mở Trình đơn lệnh bằng cách nhấn:
  • macOS: Command+Shift+P
  • Windows, Linux, ChromeOS: Control+Shift+P Trình đơn lệnh với
 3. Bắt đầu nhập WebAudio, chọn Hiển thị WebAudio rồi nhấn phím Enter. Công cụ cho nhà phát triển hiển thị bảng điều khiển WebAudio ở cuối cửa sổ Công cụ cho nhà phát triển của bạn.

Ngoài ra, ở góc trên cùng bên phải, hãy chọn more_vert Tùy chọn khác > Công cụ khác > WebAudio.

Bảng điều khiển WebAudio trong Công cụ cho nhà phát triển

Xem chỉ số AudioContext

Trong thanh thao tác ở đầu bảng điều khiển WebAudio, hãy chọn AudioContext để xem các chỉ số sau đây:

 • Trạng thái: Cho biết trạng thái của ngữ cảnh âm thanh hiện tại. Có thể là closed, running hoặc suspended.
 • Tốc độ lấy mẫu (Hz): Tốc độ lấy mẫu mỗi giây theo báo cáo từ AudioContext, được chuyển đổi sang Hertz.
 • Kích thước bộ nhớ đệm gọi lại (khung): Dung lượng bộ nhớ đệm lệnh gọi lại âm thanh, được chỉ định trong khung mẫu, do hệ thống cơ bản cung cấp.
 • Số kênh đầu ra tối đa (ch): Số kênh âm thanh tối đa có trên thiết bị đầu ra âm thanh hiện tại.

Và trong thanh trạng thái ở dưới cùng:

 • Thời gian hiện tại (s): Dấu thời gian hiện tại tính bằng giây được báo cáo từ AudioContext.
 • Khoảng thời gian gọi lại (mili giây): Phương sai trung bình có trọng số của thời gian giữa các lệnh gọi lại.
 • Khả năng hiển thị (phần trăm): Tỷ lệ phần trăm cho biết hiệu suất của trình kết xuất âm thanh trên web trong phạm vi ngân sách kết xuất nhất định.

Để thu gom rác, hãy nhấp vào nút chổi dọn dẹp tương ứng trong thanh thao tác.