Nội dung tổng quan mới

Dale St. Marthe
Dale St. Marthe

Bảng điều khiển Có gì mới nêu bật các tính năng trong loạt blog Tính năng mới trong Công cụ cho nhà phát triển của chúng tôi.

Tổng quan

Với mỗi bản cập nhật cho Công cụ của Chrome cho nhà phát triển, chúng tôi đều phát hành một bài viết mới trong loạt bài trên blog Tính năng mới trong Công cụ cho nhà phát triển. Bảng điều khiển Tính năng mới nêu bật một số thay đổi thú vị hơn trong bản cập nhật này. Mỗi thay đổi đều có một nội dung mô tả ngắn để bạn tham khảo nhanh.

Công cụ cho nhà phát triển với bảng điều khiển Tính năng mới đang mở

Nhấp vào tiêu đề bất kỳ để mở phần liên quan trong blog mới nhất trong thẻ mới. Nút Tìm hiểu thêm ở dưới cùng sẽ đưa bạn đến bài viết mới nhất trong loạt bài này.

Video hoặc hình ảnh ở bên phải bảng điều khiển sẽ phát một video hoặc liên kết đến bài đăng trên blog có liên quan trong loạt video.

Mở bảng điều khiển Tính năng mới

Theo mặc định, bảng Tính năng mới sẽ tự động mở sau mỗi lần cập nhật Chrome. Để tắt tính năng này, hãy bỏ chọn hộp cài đặt Cài đặt > Lựa chọn ưu tiên > Giao diện > check_box_outline_blank Hiển thị tính năng mới sau mỗi lần cập nhật.

Cách mở bảng điều khiển Tính năng mới theo cách thủ công:

  1. Mở Công cụ cho nhà phát triển.
  2. Mở Trình đơn lệnh bằng cách nhấn:
    • macOS: Command+Shift+P
    • Windows, Linux, ChromeOS: Control+Shift+P Trình đơn lệnh với
  3. Bắt đầu nhập what's new, chọn Hiển thị tính năng mới rồi nhấn Enter. Công cụ cho nhà phát triển hiển thị bảng điều khiển Có gì mới trong Ngăn ở cuối cửa sổ Công cụ cho nhà phát triển.

Ngoài ra, bạn có thể mở bảng điều khiển Tính năng mới theo các cách sau:

  • Trong thanh tác vụ ở trên cùng, nhấp vào double_arrow Bảng điều khiển khác và chọn Tính năng mới trong danh sách thả xuống.
  • Ở góc trên cùng bên phải, hãy chọn more_vert Tuỳ chỉnh và điều khiển Công cụ cho nhà phát triển > Công cụ khác > Tính năng mới.