Çapraz kaynak açıcı politikası

cross_origin_opener_policy manifest anahtarı, uzantıların, uzantının kaynağına yapılan istekler için Cross-Origin-Opener-Policy (COOP) yanıt başlığı için bir değer belirtmesine olanak tanır. Buna, uzantının hizmet çalışanı, pop-up'ı, seçenekler sayfası, uzantı kaynağına açık olan sekmeler vb. dahildir.

Bu anahtar, cross_origin_embedder_policy ile birlikte bu anahtar, uzantıların kaynaklar arası erişime kapalı olmasını sağlar.

Manifest beyanı

cross_origin_opener_policy manifest anahtarı, dize alan value adlı bir özelliğe sahip bir nesne içerir. Chrome, uzantının kaynağından kaynak sunarken Cross-Origin-Opener-Policy üst bilgisinin değeri olarak bu dizeyi kullanır. Örneğin:

{
  ...
  "cross_origin_opener_policy": {
   "value": "same-origin"
  },
  ...
}

Bu özellik hakkında daha fazla bilgi için Çapraz kaynak izolasyonuna genel bakış başlıklı makaleyi inceleyin.