Xem thông tin chi tiết về khung

Sofia Emelianova
Sofia Emelianova

Khung cho phép bạn chia trang web thành nhiều chế độ xem có thể tải độc lập.

Phần Application (Ứng dụng) > Frames (Khung) liệt kê khung trên cùng (Khung.), các khung và iframe lồng nhau (Khung nội tuyến.) cũng như các tài nguyên đã tải khác trong một cây:

Phần Frames (Khung).

Chi tiết khung

Để xem chi tiết của một khung hình, hãy chọn khung đó trong phần Khung.

Thông tin chi tiết bao gồm các mục sau:

  • Tài liệu. Liệt kê URL, nguồn gốc và phần tử chủ sở hữu.

Mục Tài liệu.

Mục Bảo mật và cách ly.

Mục Chính sách bảo mật nội dung (CSP).

Phần khả năng sử dụng API.

  • Bản dùng thử theo nguyên gốc. Liệt kê thông tin chi tiết về quyền truy cập vào các tính năng mới hoặc tính năng thử nghiệm mà bạn đã đăng ký trên máy chủ gốc. Mở rộng (Mở rộng.) để xem thêm thông tin chi tiết về trạng thái của mã truy cập và tính năng. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Bắt đầu sử dụng bản dùng thử theo nguyên gốc.

Phần Bản dùng thử theo nguyên gốc.

  • Chính sách về quyền. Liệt kê các tính năng được phép và bị tắt. Để biết lý do một số tính năng bị tắt, hãy nhấp vào Hiện chi tiết ở cuối phần đó.

Phần Chính sách về quyền.