סקירה כללית של חלונית האפליקציה

Dale St. Marthe
Dale St. Marthe

בחלונית אפליקציה אפשר לבדוק, לשנות ולנפות באגים בהיבטים רבים של אפליקציית האינטרנט, כולל נתוני המניפסט, קובצי השירות (service worker), האחסון ונתוני המטמון.

סקירה כללית

החלונית Application מחולקת לארבעה קטעים עם תפריטי משנה. בהמשך מופיעים הקטעים ותפריטי המשנה האלה:

האפליקציה: מכילה מידע כללי על האפליקציה, כולל המניפסט, ה-Service Workers והאחסון שלה.

 • בכרטיסייה מניפסט המידע מ-manifest.json מוצג בצורה ידידותית למשתמש. בקטע המתאים יוצגו גם שגיאות ואזהרות, אם יש כאלה.
 • הכרטיסייה Service workers מאפשרת לבדוק ולנפות באגים ב-Service Workers על ידי אמולציה של אירועי דחיפה, עדכון שירות ועוד.
 • הכרטיסייה אחסון מכילה תרשים עוגה שמציג את התפלגות הזיכרון בשימוש אחסון במטמון, IndexedDB ו-Service Workers. אפשר גם לנקות את נתוני האתר ולדמות מכסת אחסון מותאמת אישית.

אחסון: הצגה ועריכה של שיטות האחסון השונות שמשמשות אפליקציית אינטרנט.

 • רשימות מקומי ואחסון של פעילות באתר מאפשרות לך לבחור מקור ולערוך את צמדי המפתח/ערך של שיטות האחסון המשויכות.
 • הרשימה IndexedDB מכילה מסדי נתונים ומאפשרת לבדוק חנויות אובייקטים מהדפדפן.
 • ברשימה קובצי cookie אפשר לבחור מקור ולערוך את צמדי המפתח/ערך.
 • אסימוני מצב פרטי וקבוצות של תחומי עניין מאפשרים לבדוק את האסימונים ואת הקבוצות התואמות, אם יש כאלה.
 • הרשימה אחסון משותף מאפשרת לבחור מקור ולבדוק ולערוך צמדי מפתח/ערך משויכים.
 • הרשימה אחסון במטמון מכילה את המטמון הזמינים ומאפשרת לבדוק, לסנן ולמחוק את המשאבים שלהם.

שירותי רקע: כלי שמאפשר לבדוק, לבדוק ולנפות באגים בשירותי רקע.

 • בכרטיסייה מטמון לדף הקודם/הבא אפשר להריץ בדיקות של מטמון לדף הקודם/הבא בדפדפן. הוא גם מדווח על בעיות שאולי מונעות שמירה במטמון לדף הקודם/הבא.
 • הכרטיסייה אחזור ברקע מאפשרת לך לתעד פעילות מ-Background אחזר API למשך עד שלושה ימים.
 • הכרטיסייה סנכרון ברקע מאפשרת לכם לתעד פעילות מ-Background Sync API למשך עד שלושה ימים.
 • הכרטיסייה הקלות במעקב אחר עזיבה מהדף הראשון מאפשרת לזהות ולמחוק את המצב של האתרים שנראה שמבצעים מעקב חוצה-אתרים באמצעות שיטת המעקב אחר עזיבה מהדף הראשון.
 • הכרטיסייה התראות מאפשרת לכם להקליט הודעות שנשלחות מהאפליקציה למשך עד שלושה ימים.
 • הכרטיסייה handler של תשלומים מאפשרת לתעד אירועים של 'מטפל בתשלומים' למשך עד שלושה ימים.
 • בכרטיסייה סנכרון תקופתי ברקע אפשר לתעד אירועים מרכזיים למשך עד שלושה ימים במחזור החיים של הסנכרון התקופתי ברקע, כמו הרשמה לסנכרון, ביצוע סנכרון ברקע וביטול רישום.
 • בכרטיסייה טעינות ספקולטיביות אפשר לנפות באגים בטעינות ספקולטיביות. הוא מציג את הסטטוס הספקולטיבי, קבוצות הכללים וניסיונות הטעינה הספקולטיביים.
 • הכרטיסייה העברת הודעות בדחיפה מאפשרת לכם להקליט הודעות Push למשך עד שלושה ימים, ולתעד אותן ביומן.
 • הכרטיסייה Reporting API עוקבת אחר האתר שלכם ומדווחת על קריאות ל-API שהוצאו משימוש ועל הפרות אבטחה.

מסגרות: חלוקה של דפים ומשאבים למספר תצוגות מפורטות, והצגת מידע רלוונטי כמו אבטחה ובידוד, מדיניות אבטחת תוכן, זמינות API ועוד.

פתיחת החלונית 'אפליקציות'

כדי לפתוח את החלונית Application (אפליקציה):

 1. פותחים את כלי הפיתוח.
 2. פותחים את תפריט הפקודות על ידי הקשה על:
  • macOS: Command+Shift+P
  • Windows, Linux, ChromeOS: Control+Shift+P תפריט פקודות עם
 3. מתחילים להקליד application, בוחרים באפשרות הצגת האפליקציה ומקישים על Enter. בכלי הפיתוח, החלונית Application מוצגת בחלק העליון של החלון של כלי הפיתוח.

לחלופין, ניתן לפתוח את החלונית Application בדרכים הבאות:

 • בסרגל הפעולות שלמעלה, לוחצים על double_arrow חלוניות נוספות ובוחרים באפשרות Application (אפליקציה) ברשימה הנפתחת.
 • בפינה הימנית העליונה, בוחרים באפשרות more_vert אפשרויות נוספות > כלים נוספים > אפליקציה.