סקירה כללית של חלונית האפליקציה

Dale St. Marthe
Dale St. Marthe

בחלונית Application אפשר לבדוק, לשנות ולנפות באגים בהיבטים רבים של אפליקציית האינטרנט, כולל המניפסט, Service Worker, האחסון ונתוני המטמון.

סקירה

החלונית Application מחולקת לארבעה קטעים שמכילים תפריטי משנה. בהמשך מוצגים הקטעים ותפריטי המשנה האלה:

אפליקציה: מכילה מידע רב-תכליתי על האפליקציה, כולל המניפסט שלה, קובצי השירות (service worker) והאחסון.

 • בכרטיסייה מניפסט מוצג מידע מ-manifest.json באופן ידידותי למשתמש. אם יש שגיאות ואזהרות, גם מוצגות בקטע הרלוונטי.
 • הכרטיסייה Service Worker מאפשרת לכם לבדוק את עובדי שירות ולנפות באגים באמצעות אמולציית אירועי Push, עדכון שירות ועוד.
 • הכרטיסייה אחסון מכילה תרשים עוגה שמציג את התפלגות הזיכרון ששימשה את אחסון המטמון, את IndexedDB ואת ה-service worker. אפשר גם לנקות את נתוני האתר ולדמות מכסת אחסון מותאמת אישית.

אחסון: הצגה ועריכה של שיטות האחסון השונות שבהן נעשה שימוש באפליקציית אינטרנט.

 • רשימות של מקומי ואחסון בסשנים מאפשרות לבחור מקור ולערוך את צמדי המפתח/ערך של שיטות האחסון המשויכות.
 • הרשימה IndexedDB מכילה מסדי נתונים ומאפשרת לבדוק מאגרי אובייקטים מהדפדפן.
 • רשימת קובצי cookie מאפשרת לבחור מקור ולערוך את צמדי המפתח-ערך.
 • אסימוני מצב פרטי וקבוצות של תחומי עניין מאפשרים לבדוק את האסימונים ואת הקבוצות המתאימים, אם יש כאלה.
 • הרשימה אחסון משותף מאפשרת לבחור מקור, לבדוק ולערוך צמדי מפתח/ערך משויכים.
 • הרשימה אחסון המטמון כוללת מטמון זמין ומאפשרת לכם לבדוק, לסנן ולמחוק את המשאבים שלהם.

שירותי רקע: בדיקה, בדיקה וניפוי באגים של שירותי הרקע.

 • הכרטיסייה מטמון לדף הקודם/הבא מאפשרת להריץ בדיקות של מטמון לדף הקודם/הבא בדפדפן. הוא גם מדווח על בעיות שמונעות את השמירה במטמון לדף הקודם/הבא.
 • הכרטיסייה אחזור ברקע מאפשרת לכם לתעד פעילות מ-Background Fetch API למשך עד שלושה ימים.
 • הכרטיסייה סנכרון ברקע מאפשרת לתעד פעילות מ-Background Sync API למשך עד שלושה ימים.
 • הכרטיסייה הקלות במעקב אחר עזיבה מהדף הראשון מאפשרת לכם לזהות ולמחוק את המצב של אתרים שנראה שהם מבצעים מעקב באתרים שונים באמצעות השיטה 'מעקב אחר עזיבה מהדף הראשון'.
 • הכרטיסייה התראות מאפשרת לכם להקליט הודעות דחיפה למשך שלושה ימים לכל היותר.
 • הכרטיסייה Payment handler מאפשרת לכם לתעד אירועים של רכיב handler של תשלומים למשך שלושה ימים לכל היותר.
 • הכרטיסייה סנכרון תקופתי ברקע מאפשרת לתעד אירועים מרכזיים למשך עד שלושה ימים במחזור החיים התקופתי של הסנכרון ברקע, כמו הרשמה לסנכרון, ביצוע סנכרון ברקע וביטול הרישום.
 • הכרטיסייה טעינות ספקולטיביות מאפשרת לנפות באגים בטעינות ספקולטיביות. מוצגים בו הסטטוס הספקולטיבי, קבוצות הכללים וניסיונות הטעינה הספקולטיבית.
 • הכרטיסייה התראות בדחיפה מאפשרת לכם להקליט הודעות דחיפה למשך עד שלושה ימים ולתעד אותן ביומן.
 • בכרטיסייה Reporting API ניתן לעקוב אחר האתר ומדווחות על קריאות ל-API שהוצאו משימוש והפרות אבטחה.

מסגרות: חלוקה של דפים ומשאבים לתצוגות שונות, והצגת מידע רלוונטי כמו אבטחה ובידוד, Content Security Policy, זמינות ה-API ועוד.

פתיחת החלונית 'אפליקציה'

כדי לפתוח את החלונית Application:

 1. פותחים את כלי הפיתוח.
 2. פותחים את תפריט הפקודות על ידי לחיצה על:
  • macOS: Command+Shift+P
  • Windows, Linux, ChromeOS: Control+Shift+P תפריט פקודות עם
 3. מתחילים להקליד application, בוחרים באפשרות הצגת האפליקציה ומקישים על Enter. בכלי הפיתוח מוצגת החלונית Application בחלק העליון של החלון של כלי הפיתוח.

לחלופין, אפשר לפתוח את החלונית Application בדרכים הבאות:

 • בסרגל הפעולות שבחלק העליון, לוחצים על double_arrow More Panel ובוחרים באפשרות Application מהרשימה הנפתחת.
 • בפינה הימנית העליונה, בוחרים באפשרות more_vert אפשרויות נוספות > כלים נוספים > Application.