סקירה כללית של חלונית הזיכרון

Dale St. Marthe
Dale St. Marthe

בחלונית זיכרון יש כלי אבחון שמאפשרים לראות את התפלגות הזיכרון של אובייקטים ב-JavaScript, לגלות דליפות זיכרון ולבודד אותן, לקבל פירוט של הקצאת הזיכרון לפי פונקציה ועוד.

סקירה

בחלונית זיכרון אפשר לצלם שלושה סוגי פרופילים. סוגי הפרופילים האלה מראים לכם תמונות מצב מנקודות מבט שונות, ומספקים שימושים שונים:

 • תמונת מצב של הזיכרון. תמונות מצב של ערימה (heap snapshot) מציגות את התפלגות הזיכרון בין אובייקטי JavaScript בדף וצומתי DOM קשורים.
 • אינסטרומנטציה של הקצאה בציר הזמן. בצירי הזמן של ההקצאה רואים הקצאות זיכרון מותאמות ב-JavaScript לאורך זמן. לאחר שפרופיל יוקלט, תוכלו לבחור מרווח זמן כדי לראות אובייקטים שהוקצו מתוך החשבון ועדיין זמינים בסיום ההקלטה. שימוש בסוג הפרופיל הזה כדי לבודד דליפות זיכרון.
 • דגימת הקצאה. תיעוד הקצאות זיכרון באמצעות שיטת הדגימה. לסוג הפרופיל הזה יש תקורת ביצועים מינימלית, ואפשר להשתמש בו לפעולות ממושכות. הפעולה מספקת אומדן טוב להקצאות המפורטות לפי מחסנית ביצוע של JavaScript.

תוכלו לבחור מכונת VM של JavaScript כדי להריץ כל אחד מהפרופילים האלה.

מידע נוסף זמין במאמרים הבאים:

פתיחת חלונית הזיכרון

כדי לפתוח את חלונית הזיכרון:

 1. פותחים את כלי הפיתוח.
 2. פותחים את תפריט הפקודות על ידי לחיצה על:
  • macOS: Command+Shift+P
  • Windows, Linux, ChromeOS: Control+Shift+P תפריט פקודות עם
 3. מתחילים להקליד memory, בוחרים באפשרות הצגת הזיכרון ומקישים על Enter. בכלי הפיתוח מוצגת החלונית זיכרון בחלק העליון של החלון של כלי הפיתוח.

לחלופין, אפשר לפתוח את חלונית הזיכרון בדרכים הבאות:

 • בסרגל הפעולות שבחלק העליון, לוחצים על double_arrow עוד חלוניות ובוחרים באפשרות זיכרון מהרשימה הנפתחת.
 • בפינה השמאלית העליונה, בוחרים באפשרות more_vert אפשרויות נוספות > כלים נוספים > זיכרון.