คำขอเครือข่าย: ทดสอบเว็บไซต์โดยการบล็อกคำขอเครือข่าย

Dale St. Marthe
Dale St. Marthe

ใช้แผงการบล็อกคำขอเครือข่ายเพื่อทดสอบการทำงานของหน้าหากทรัพยากรบางอย่าง เช่น รูปภาพหรือสไตล์ชีต โหลดไม่ได้

ภาพรวม

แผงการบล็อกคำขอเครือข่ายช่วยให้คุณบล็อกทรัพยากรหรือ "รูปแบบ" หลายรายการพร้อมกันได้และสลับจากรายการได้ นอกจากนี้คุณยังบล็อกโดเมนหรือ URL ของคำขอเครือข่ายได้จากแผงเครือข่าย และรูปแบบที่เกี่ยวข้องจะปรากฏในแผงการบล็อกคำขอเครือข่าย

แผงการบล็อกคำขอเครือข่ายช่วยให้คุณทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • เพิ่มหรือนำรูปแบบออก
 • แก้ไขรูปแบบ
 • นำรูปแบบทั้งหมดออก
 • เปิดหรือปิดใช้การบล็อกคำขอเครือข่าย เมื่อเปิดใช้แล้ว คุณสามารถสลับการบล็อกสำหรับแต่ละรูปแบบได้

การปิดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บจะปิดใช้การบล็อกคำขอเครือข่าย คุณต้องเปิดแผงและเปิดใช้การบล็อกอีกครั้ง แต่เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บจะบันทึกรูปแบบไว้แม้ว่าจะปิดเบราว์เซอร์ไปแล้วก็ตาม

เปิดแผงการบล็อกคำขอเครือข่าย

วิธีเปิดแผงการบล็อกคำขอเครือข่าย

 1. เปิดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บ
 2. เปิดเมนูคำสั่งโดยกดปุ่มต่อไปนี้
  • สำหรับ macOS: Command+Shift+P
  • Windows, Linux, ChromeOS: Control+Shift+P เมนูคำสั่งที่มี
 3. เริ่มพิมพ์ Network request blocking เลือกแสดงการบล็อกคำขอเครือข่าย แล้วกด Enter เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บจะแสดงแผงการบล็อกคำขอเครือข่ายที่ด้านล่างของหน้าต่างเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บ

หรือเลือก more_vert ที่มุมบนขวา ให้เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม > เครื่องมือเพิ่มเติม > การบล็อกคำขอเครือข่าย

บล็อกคำขอเครือข่าย

การบล็อกคำขอเครือข่ายทำได้ 2 วิธี ขั้นแรก:

 1. ในแผงการบล็อกคำขอเครือข่าย ให้คลิกเพิ่ม เพิ่มรูปแบบ กล่องรับข้อมูลจะปรากฏขึ้นเพื่อขอให้คุณป้อน "รูปแบบข้อความเพื่อบล็อกคำขอที่ตรงกัน"

  คุณจะป้อนค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้ก็ได้

  • URL แบบเต็ม
  • URL บางส่วนที่มีเครื่องหมายดอกจัน "*" สำหรับการจับคู่รูปแบบไวลด์การ์ด
  • ชื่อโดเมน การดำเนินการนี้จะบล็อกคำขอทั้งหมดที่มีโดเมนนี้
 2. คลิกเพิ่ม และตรวจสอบว่าได้เลือกช่องทำเครื่องหมายเปิดใช้การบล็อกคำขอเครือข่ายแล้ว

 3. โหลดหน้าเว็บซ้ำ แผงการบล็อกคำขอเครือข่ายจะแสดงจำนวนคำขอที่ถูกบล็อกข้างรูปแบบ

ตัวเลือกที่ 2 คือการบล็อกคำขอเครือข่ายจากแผงเครือข่ายในเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บ

 1. ในแผงเครือข่าย ในส่วนชื่อ ให้คลิกขวาที่คำขอแล้วเลือก บล็อก URL คำขอหรือบล็อกโดเมนคำขอ รูปภาพ
 2. แผงการบล็อกคำขอเครือข่ายจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติและแสดงรูปแบบที่เกี่ยวข้องเป็นถูกบล็อก
 3. ตรวจสอบว่าได้เลือกช่องทำเครื่องหมายเปิดใช้การบล็อกคำขอเครือข่าย
 4. โหลดหน้านี้ซ้ำเพื่อดูจำนวนคำขอที่ถูกบล็อกข้างรูปแบบที่เกี่ยวข้อง

ระบบอาจอัปเดตจำนวนคำขอที่ถูกบล็อกเมื่อมีการส่งคำขอจำนวนมากขึ้น เมื่อรีเฟรชหน้า ระบบจะรีเซ็ตตัวเลข

นำรูปแบบการบล็อกคำขอเครือข่ายออก

หากต้องการนำรูปแบบการบล็อกคำขอเครือข่ายที่เจาะจงออกจากรายการ ให้ทำดังนี้

 • ในแผงการบล็อกคำขอเครือข่าย ให้วางเมาส์เหนือรูปแบบ
 • คลิกปุ่มลบ ลบ

หากต้องการนำรูปแบบการบล็อกคำขอเครือข่ายทั้งหมดออก ในแถบกิจกรรม ให้คลิกปุ่มบล็อก นำรูปแบบการบล็อกเครือข่ายทั้งหมดออก

แก้ไขรูปแบบคำขอการบล็อกเครือข่าย

หากต้องการแก้ไขรูปแบบ ในแผงการบล็อกคำขอเครือข่าย ให้คลิกปุ่มแก้ไข แก้ไขข้างรูปแบบ แก้ไข แล้วคลิกบันทึก

เปิด/ปิดการบล็อกคำขอเครือข่าย

check_box เปิดใช้การบล็อกคำขอเครือข่าย ช่วยให้คุณเปิดและปิดใช้การบล็อกคำขอเครือข่ายสำหรับทุกรูปแบบพร้อมกันได้