แผงแหล่งที่มาด่วน

Dale St. Marthe
Dale St. Marthe

ใช้แผงแหล่งที่มาด่วนเพื่อดูและแก้ไขไฟล์แหล่งที่มาในขณะที่มีสิทธิ์เข้าถึงแผงอื่นๆ

ภาพรวม

โดยทั่วไป คุณจะใช้แผงแหล่งที่มาเพื่อทำงานกับไฟล์แหล่งที่มา และจะต้องเปลี่ยนจากแผงแหล่งที่มาเพื่อเข้าถึงแผงอื่นๆ คุณใช้แผงอื่นๆ พร้อมกันได้ เนื่องจากแผงแหล่งข้อมูลด่วนจะเปิดขึ้นในลิ้นชักที่ด้านล่างโดยค่าเริ่มต้น

เปิดแผงแหล่งที่มาด่วน

วิธีเปิดแผงแหล่งที่มาด่วน

 1. เปิดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บ
 2. เปิดเมนูคำสั่งโดยกดปุ่มต่อไปนี้
  • สำหรับ macOS: Command+Shift+P
  • Windows, Linux, ChromeOS: Control+Shift+P เมนูคำสั่งที่มี
 3. เริ่มพิมพ์ Quick source เลือกแสดงแหล่งข้อมูลด่วน แล้วกด Enter เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บจะแสดงแผงแหล่งข้อมูลด่วนที่ด้านล่างของหน้าต่างเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บ

หรือที่มุมขวาบน ให้เลือก more_vert ตัวเลือกเพิ่มเติม > เครื่องมือเพิ่มเติม > แหล่งข้อมูลด่วน

เปิดไฟล์

แผงแหล่งที่มาด่วนจะเปิดไฟล์ล่าสุดที่แก้ไขในแผงแหล่งที่มาโดยอัตโนมัติ หากต้องการเปิดไฟล์ต้นฉบับด้วยตนเอง คุณจะทำดังต่อไปนี้ได้

 • คลิกเปิดไฟล์ แล้วเลือกไฟล์ต้นฉบับจากเมนูแบบเลื่อนลง ปุ่มเปิดไฟล์ของแผงแหล่งที่มาด่วน
 • หรือกด:
  • macOS: Command+P
  • Windows, Linux, ChromeOS: Control+P

ขณะที่แผงแหล่งที่มาด่วนเปิดอยู่ การใช้แป้นพิมพ์ลัด Command+P จะเปิดไฟล์แหล่งที่มาในแผงแหล่งที่มาด่วน ไม่ใช่แผงแหล่งที่มา