Bảng điều khiển nguồn nhanh

Dale St. Marthe
Dale St. Marthe

Sử dụng bảng điều khiển Nguồn nhanh để xem và chỉnh sửa các tệp nguồn trong khi có quyền truy cập vào các bảng điều khiển khác.

Tổng quan

Thông thường, bạn sẽ sử dụng bảng điều khiển Nguồn để xử lý các tệp nguồn và cần chuyển từ bảng điều khiển Nguồn để truy cập vào các bảng điều khiển khác. Vì bảng điều khiển Nguồn nhanh mở ra trong Ngăn ở dưới cùng theo mặc định, bạn có thể sử dụng các bảng điều khiển khác cùng lúc.

Mở bảng điều khiển Nguồn nhanh

Cách mở bảng điều khiển Nguồn nhanh:

 1. Mở Công cụ cho nhà phát triển.
 2. Mở Trình đơn lệnh bằng cách nhấn:
  • macOS: Command+Shift+P
  • Windows, Linux, ChromeOS: Control+Shift+P Trình đơn lệnh với
 3. Bắt đầu nhập Quick source, chọn Hiển thị nguồn nhanh rồi nhấn phím Enter. Công cụ cho nhà phát triển hiển thị bảng điều khiển Nguồn nhanh ở cuối cửa sổ Công cụ cho nhà phát triển.

Hoặc ở góc trên cùng bên phải, hãy chọn more_vert Tùy chọn khác > Công cụ khác > Nguồn nhanh.

Mở tệp

Bảng điều khiển Nguồn nhanh sẽ tự động mở tệp gần đây nhất được chỉnh sửa trong bảng điều khiển Nguồn. Để mở tệp nguồn theo cách thủ công, bạn có thể thực hiện thao tác bất kỳ sau đây:

 • Nhấp vào Open file (Mở tệp) rồi chọn một tệp nguồn trong trình đơn thả xuống. Nút mở tệp của Bảng điều khiển nguồn nhanh.
 • Hoặc nhấn phím:
  • macOS: Command+P
  • Windows, Linux, ChromeOS: Control+P

Khi bảng điều khiển Nguồn nhanh đang mở, nhưng thao tác sử dụng phím tắt Command+P sẽ mở một tệp nguồn trong bảng điều khiển Nguồn nhanh, thay vì bảng điều khiển Nguồn.