chrome.enterprise.deviceAttributes

คำอธิบาย

ใช้ chrome.enterprise.deviceAttributes API เพื่ออ่านแอตทริบิวต์ของอุปกรณ์ หมายเหตุ: API นี้ใช้ได้เฉพาะกับส่วนขยายที่นโยบายองค์กรบังคับให้ติดตั้ง

สิทธิ์

enterprise.deviceAttributes

ความพร้อมใช้งาน

Chrome 46+ ChromeOS เท่านั้น ต้องมีนโยบาย

วิธีการ

getDeviceAnnotatedLocation()

คำมั่นสัญญา Chrome 66 ขึ้นไป
chrome.enterprise.deviceAttributes.getDeviceAnnotatedLocation(
  callback?: function,
)

ดึงข้อมูลตำแหน่งที่ผู้ดูแลระบบระบุไว้ หากผู้ใช้ปัจจุบันไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์หรือไม่ได้ตั้งค่าตำแหน่งคำอธิบายประกอบโดยผู้ดูแลระบบ ระบบจะแสดงผลสตริงว่าง

พารามิเตอร์

 • Callback

  ฟังก์ชัน ไม่บังคับ

  พารามิเตอร์ callback มีลักษณะดังนี้

  (annotatedLocation: string) => void

  • annotatedLocation

   string

การคืนสินค้า

 • คำสัญญา<string>

  Chrome 96 ขึ้นไป

  Manifest V3 ขึ้นไปรองรับคำสัญญา แต่จะใช้โค้ดเรียกกลับเพื่อความเข้ากันได้แบบย้อนหลัง คุณไม่สามารถใช้ทั้ง 2 ฟีเจอร์ในการเรียกใช้ฟังก์ชันเดียวกันได้ คำสัญญาจะยุติด้วยประเภทเดียวกันกับที่ส่งไปยังโค้ดเรียกกลับ

getDeviceAssetId()

คำมั่นสัญญา Chrome 66 ขึ้นไป
chrome.enterprise.deviceAttributes.getDeviceAssetId(
  callback?: function,
)

ดึงข้อมูลรหัสเนื้อหาที่ผู้ดูแลระบบระบุไว้ หากผู้ใช้ปัจจุบันไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์หรือผู้ดูแลระบบไม่ได้ตั้งรหัสเนื้อหาไว้ จะแสดงสตริงว่าง

พารามิเตอร์

 • Callback

  ฟังก์ชัน ไม่บังคับ

  พารามิเตอร์ callback มีลักษณะดังนี้

  (assetId: string) => void

  • assetId

   string

การคืนสินค้า

 • คำสัญญา<string>

  Chrome 96 ขึ้นไป

  Manifest V3 ขึ้นไปรองรับคำสัญญา แต่จะใช้โค้ดเรียกกลับเพื่อความเข้ากันได้แบบย้อนหลัง คุณไม่สามารถใช้ทั้ง 2 ฟีเจอร์ในการเรียกใช้ฟังก์ชันเดียวกันได้ คำสัญญาจะยุติด้วยประเภทเดียวกันกับที่ส่งไปยังโค้ดเรียกกลับ

getDeviceHostname()

คำมั่นสัญญา Chrome เวอร์ชัน 82 ขึ้นไป
chrome.enterprise.deviceAttributes.getDeviceHostname(
  callback?: function,
)

ดึงข้อมูลชื่อโฮสต์ของอุปกรณ์ตามที่กำหนดโดยนโยบาย DeviceHostnameTemplate หากผู้ใช้ปัจจุบันไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์หรือไม่ได้กำหนดชื่อโฮสต์โดยนโยบายองค์กร จะแสดงสตริงว่าง

พารามิเตอร์

 • Callback

  ฟังก์ชัน ไม่บังคับ

  พารามิเตอร์ callback มีลักษณะดังนี้

  (hostname: string) => void

  • hostname

   string

การคืนสินค้า

 • คำสัญญา<string>

  Chrome 96 ขึ้นไป

  Manifest V3 ขึ้นไปรองรับคำสัญญา แต่จะใช้โค้ดเรียกกลับเพื่อความเข้ากันได้แบบย้อนหลัง คุณไม่สามารถใช้ทั้ง 2 ฟีเจอร์ในการเรียกใช้ฟังก์ชันเดียวกันได้ คำสัญญาจะยุติด้วยประเภทเดียวกันกับที่ส่งไปยังโค้ดเรียกกลับ

getDeviceSerialNumber()

คำมั่นสัญญา Chrome 66 ขึ้นไป
chrome.enterprise.deviceAttributes.getDeviceSerialNumber(
  callback?: function,
)

ดึงข้อมูลหมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์ โปรดทราบว่าวัตถุประสงค์ของ API นี้คือการดูแลระบบอุปกรณ์ (เช่น สร้างคำขอลงชื่อใบรับรองสำหรับใบรับรองทั่วทั้งอุปกรณ์) ไม่สามารถใช้ API นี้ในการติดตามอุปกรณ์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ดูแลระบบของอุปกรณ์ หากผู้ใช้ปัจจุบันไม่ใช่แอฟฟิลิเอต ระบบจะแสดงผลสตริงว่าง

พารามิเตอร์

 • Callback

  ฟังก์ชัน ไม่บังคับ

  พารามิเตอร์ callback มีลักษณะดังนี้

  (serialNumber: string) => void

  • serialNumber

   string

การคืนสินค้า

 • คำสัญญา<string>

  Chrome 96 ขึ้นไป

  Manifest V3 ขึ้นไปรองรับคำสัญญา แต่จะใช้โค้ดเรียกกลับเพื่อความเข้ากันได้แบบย้อนหลัง คุณไม่สามารถใช้ทั้ง 2 ฟีเจอร์ในการเรียกใช้ฟังก์ชันเดียวกันได้ คำสัญญาจะยุติด้วยประเภทเดียวกันกับที่ส่งไปยังโค้ดเรียกกลับ

getDirectoryDeviceId()

สัญญา
chrome.enterprise.deviceAttributes.getDirectoryDeviceId(
  callback?: function,
)

ดึงค่าของตัวระบุอุปกรณ์ของ API ไดเรกทอรีที่เซิร์ฟเวอร์สร้างขึ้นและระบุระเบียนในระบบคลาวด์ของอุปกรณ์เพื่อใช้ในการค้นหาใน API ไดเรกทอรีระบบคลาวด์ หากผู้ใช้ปัจจุบันไม่ใช่แอฟฟิลิเอต ระบบจะแสดงผลสตริงว่าง

พารามิเตอร์

 • Callback

  ฟังก์ชัน ไม่บังคับ

  พารามิเตอร์ callback มีลักษณะดังนี้

  (deviceId: string) => void

  • deviceId

   string

การคืนสินค้า

 • คำสัญญา<string>

  Chrome 96 ขึ้นไป

  Manifest V3 ขึ้นไปรองรับคำสัญญา แต่จะใช้โค้ดเรียกกลับเพื่อความเข้ากันได้แบบย้อนหลัง คุณไม่สามารถใช้ทั้ง 2 ฟีเจอร์ในการเรียกใช้ฟังก์ชันเดียวกันได้ คำสัญญาจะยุติด้วยประเภทเดียวกันกับที่ส่งไปยังโค้ดเรียกกลับ