chrome.enterprise.hardwarePlatform

תיאור

צריך להשתמש ב-API chrome.enterprise.hardwarePlatform כדי לקבל את היצרן והדגם של פלטפורמת החומרה שבה הדפדפן פועל. הערה: ה-API הזה זמין רק לתוספים שמותקנים בהתאם למדיניות הארגון.

הרשאות

enterprise.hardwarePlatform

זמינות

Chrome מגרסה 71 ואילך נדרשת מדיניות

סוגים

HardwarePlatformInfo

תכונות

  • יצרן

    string

  • model

    string

שיטות

getHardwarePlatformInfo()

מבטיח
chrome.enterprise.hardwarePlatform.getHardwarePlatformInfo(
  callback?: function,
)

מקבלים את היצרן והדגם של פלטפורמת החומרה, ואם התוסף מורשה, מחזיר אותה דרך callback.

פרמטרים

החזרות

  • Chrome מגרסה 96 ואילך

    הבטחות נתמכות במניפסט מגרסה V3 ואילך, אבל יש גם קריאות חוזרות (callback) לצורך תאימות לאחור. לא ניתן להשתמש בשתיהן באותה בקשה להפעלת פונקציה. ההבטחה ניתנת לפתרון באותו הסוג שמועבר לקריאה החוזרת.