Otwórz Narzędzia deweloperskie w Chrome

Narzędzia deweloperskie w Chrome można otwierać na wiele sposobów. Z tego kompleksowego materiału referencyjnego wybierz ulubiony sposób.

Dostęp do Narzędzi deweloperskich możesz uzyskać za pomocą interfejsu Chrome lub klawiatury:

 • w menu w Chrome.
 • Dzięki specjalnym skrótom, które otwierają Elementy, Konsolę lub ostatnio używany panel.

Dowiedz się też, jak automatycznie otwierać Narzędzia deweloperskie w przypadku każdej nowej karty.

Otwieranie Narzędzi deweloperskich z menu Chrome

Jeśli wolisz interfejs użytkownika, możesz przejść do Narzędzi deweloperskich z menu w Chrome.

Otwórz panel Elementy, aby sprawdzić DOM lub CSS

Aby to sprawdzić, kliknij dany element prawym przyciskiem myszy i wybierz Zbadaj.

Opcja Zbadaj w menu w Chrome.

Narzędzia deweloperskie otwierają panel Elementy i wybierają element w drzewie DOM. W panelu Style możesz zobaczyć reguły CSS zastosowane do wybranego elementu.

Element wybrany w panelu Elementy.

Otwórz ostatnio używany panel w menu głównym Chrome

Aby otworzyć ostatni panel Narzędzi deweloperskich, kliknij przycisk Menu z 3 kropkami. po prawej stronie paska adresu i wybierz Więcej narzędzi > Narzędzia dla deweloperów.

Opcja Narzędzia dla deweloperów z menu z 3 kropkami.

Ostatni panel możesz też otworzyć za pomocą skrótu. Więcej informacji znajdziesz w następnej sekcji.

Otwieranie paneli za pomocą skrótów: Elementy, Konsola lub ostatni panel

Jeśli wolisz używać klawiatury, naciśnij skrót w Chrome (w zależności od systemu operacyjnego):

System operacyjny Elementy Konsola Twój ostatni panel
Windows lub Linux Ctrl + Shift + C Ctrl + Shift + J F12
Ctrl + Shift + I
Mac Cmd + Option + C Cmd + Option + J Fn + F12
Cmd + Option + I

Oto łatwy sposób zapamiętania skrótów:

 • C oznacza CSS.
 • J – JavaScript.
 • I oznacza Twój wybór.

Skrót C otwiera panel Elementy w trybie inspektora Zbadaj.. Ten tryb wyświetla przydatne etykietki po najechaniu kursorem na element na stronie. Możesz też kliknąć dowolny element, aby wyświetlić jego kod CSS w panelu Elementy > Style.

Panel Elementy w trybie inspektora z etykietką.

Pełną listę skrótów dostępnych w Narzędziach deweloperskich znajdziesz w artykule Skróty klawiszowe.

Automatycznie otwieraj Narzędzia deweloperskie na każdej nowej karcie

Uruchom Chrome z poziomu wiersza poleceń i prześlij flagę --auto-open-devtools-for-tabs:

 1. Zamknij wszystkie uruchomione wystąpienia Chrome.

 2. Uruchom ulubiony terminal lub aplikację wiersza poleceń.

 3. W zależności od systemu operacyjnego uruchom następujące polecenie:

 • macOS:

  open -a "Google Chrome" --args --auto-open-devtools-for-tabs
  
 • Windows:

  start chrome --auto-open-devtools-for-tabs
  
 • Linux:

  google-chrome --auto-open-devtools-for-tabs
  

Narzędzia deweloperskie będą automatycznie otwierać się na każdej nowej karcie, dopóki nie zamkniesz Chrome.

Co dalej?

Obejrzyj film poniżej, aby poznać przydatne skróty i ustawienia, dzięki którym szybciej nawigujesz po narzędziach deweloperskich.

Aby mieć więcej praktycznych możliwości, zapoznaj się z artykułem na temat dostosowywania Narzędzi deweloperskich.