Korzystanie z alternatywnych metod instalacji

Użytkownicy Chrome zwykle instalują rozszerzenia bezpośrednio na stronie z informacjami o nim w sklepie Chrome Web Store. W niektórych przypadkach bardziej odpowiednie mogą być jednak inne etapy instalacji. Na przykład:

 • Rozszerzenie jest powiązane z innym oprogramowaniem, które należy instalować za każdym razem, gdy użytkownik je zainstaluje.
 • Administrator sieci chce zainstalować te same rozszerzenia w całej organizacji.

Dla poprzednich przypadków Google Chrome obsługuje następujące metody instalacji rozszerzeń:

Oba sposoby umożliwiają instalowanie rozszerzenia hostowanego w update_URL. W systemach Windows i macOS update_URL musi wskazywać sklep Chrome Web Store. Gdy rozszerzenie zostanie zainstalowane przy użyciu tych metod, użytkownicy systemów Windows i macOS będą musieli je włączyć w tym oknie potwierdzenia:

Ostrzeżenie dotyczące rozszerzenia zewnętrznego

W systemie Linux plik ustawień może wskazywać rozszerzenie Chrome Web Store, rozszerzenie hostowane zewnętrznie lub plik rozszerzenia CRX na komputerze użytkownika. Użytkownicy Linuksa nie są proszeni o włączenie rozszerzenia. Jest ono instalowane automatycznie.

Zanim zaczniesz

Zainstaluj z Chrome Web Store

Jeśli rozpowszechniasz rozszerzenie hostowane w Chrome Web Store, najpierw musisz opublikować rozszerzenie. Następnie weź pod uwagę te kwestie:

 • Adres URL aktualizacjihttps://clients2.google.com/service/update2/crx. Kieruje on do sklepu Chrome Web Store.
 • Identyfikator rozszerzenia – znajdziesz go w adresie URL rozszerzenia w Chrome Web Store.

Identyfikator produktu w Chrome Web Store

Zainstaluj z lokalnego pliku CRX

Jeśli rozpowszechniasz plik dla użytkowników systemu Linux z pliku lokalnego, musisz spakować plik CRX i zapisać te informacje:

 • Identyfikator rozszerzenia – możesz go znaleźć na stronie zarządzania rozszerzeniami chrome://extensions.

 • Wersja rozszerzenia – jest wyświetlana na stronie zarządzania rozszerzeniami chrome://extensions lub w pliku JSON manifestu.

Jak znaleźć identyfikator i wersję rozszerzenia

 • Lokalizacja pliku CRX – może to być katalog lokalny lub udział sieciowy. Upewnij się, że plik jest dostępny na komputerze, na którym chcesz zainstalować rozszerzenie.

Zainstaluj z serwera osobistego

Jeśli rozpowszechniasz rozszerzenie hostowane na serwerze osobistym dla użytkowników systemu Linux, postępuj zgodnie z instrukcjami instalowania rozszerzeń w systemie Linux i zwróć uwagę na te informacje:

 • Identyfikator rozszerzenia – możesz go znaleźć na stronie zarządzania rozszerzeniami chrome://extensions.

 • Ścieżka pliku XML update_url – musi być zgodna ze ścieżką pola update_url zadeklarowanego w pliku JSON manifestu.

W poniższych przykładach przyjęto, że wersja to 1.0, a identyfikator rozszerzenia to aaabbbcccdddeeefff.

Użyj pliku ustawień

macOS

 1. Utwórz plik JSON z nazwą identyfikatora rozszerzenia. Na przykład: aaabbbcccdddeeefff.json
 2. Umieść go w jednym z tych folderów:

  Określony użytkownik
  ~USERNAME/Library/Application Support/Google/Chrome/External Extensions/
  Wszyscy użytkownicy
  /Library/Application Support/Google/Chrome/External Extensions/
 3. Podaj adres URL aktualizacji w polu „external_update_url”. Na przykład:json { "external_update_url": "https://clients2.google.com/service/update2/crx" }

 4. Zapisz plik JSON.

 5. Uruchom Google Chrome i otwórz chrome://extensions. To rozszerzenie powinno być widoczne na liście.

Rozwiązywanie problemów z uprawnieniami w systemie macOS

W systemie macOS zewnętrzne pliki rozszerzeń dla wszystkich użytkowników są odczytywane tylko wtedy, gdy uprawnienia systemu plików uniemożliwiają użytkownikom bez uprawnień ich zmianę. Jeśli po uruchomieniu Chrome nie widzisz zainstalowanych rozszerzeń zewnętrznych, być może wystąpił problem z uprawnieniami w plikach ustawień rozszerzeń zewnętrznych. Aby sprawdzić, czy na tym polega problem, wykonaj te czynności:

 1. Uruchom program Console. Znajdziesz go w sekcji /Applications/Utilities/Console.
 2. Jeśli w pierwszej z lewej ikonie w konsoli jest widoczna ikona „Pokaż listę logów”, kliknij ją. Po lewej stronie pojawi się druga kolumna.
 3. W panelu po lewej stronie kliknij „Console Messages” (Wiadomości konsoli).
 4. Wyszukaj ciąg Nie można odczytać rozszerzeń zewnętrznych. Jeśli wystąpi problem z odczytem plików rozszerzeń zewnętrznych, pojawi się komunikat o błędzie. Bezpośrednio przed nim poszukaj innego komunikatu o błędzie, który powinien wyjaśnić problem. Jeśli na przykład zobaczysz taki błąd: „Ścieżka /Library/Application Support/Google/Chrome należy do niewłaściwej grupy”, musisz użyć chgrp lub okna Pobierz informacje w Finderze, by zmienić właściciela grupy katalogu na grupę Administrator.
 5. Po rozwiązaniu problemu uruchom ponownie Chrome. Sprawdź, czy rozszerzenie zewnętrzne jest teraz zainstalowane. Czasami jeden błąd uprawnień uniemożliwia Chrome wykrycie drugiego błędu. Jeśli rozszerzenie zewnętrzne nie zostało zainstalowane, powtarzaj te czynności, aż w aplikacji Console nie pojawi się komunikat o błędzie.

Linux

 1. Utwórz plik JSON z nazwą identyfikatora rozszerzenia. Przykład: aaabbbcccdddeeefff.json.
 2. Umieść go w jednym z tych folderów:

  • /opt/google/chrome/extensions/
  • /usr/share/google-chrome/extensions/
 3. Poniższa lista zawiera opis instalacji rozszerzeń ze sklepu Chrome Web Store, pliku CRX lub serwera osobistego:

  • Aby zainstalować rozszerzenie z Chrome Web Store, podaj adres URL aktualizacji w polu „external_update_url”. Przykład: json { "external_update_url": "https://clients2.google.com/service/update2/crx" }
  • Aby zainstalować rozszerzenie z pliku CRX, podaj jego lokalizację w „external_crx” i „external_version”. Przykład: json { "external_crx": "/home/share/extension.crx", "external_version": "1.0" }
  • Aby można było zainstalować rozszerzenie hostowane na serwerze osobistym, pole „external_update_url” musi wskazywać plik XML, jak w tym przykładzie: json { "external_update_url": "http://myhost.com/mytestextension/updates.xml" }
 4. Zapisz plik JSON.

 5. Uruchom Google Chrome i otwórz chrome://extensions. To rozszerzenie powinno być widoczne na liście.

Obsługiwane języki

Jeśli chcesz zainstalować rozszerzenie tylko dla niektórych języków przeglądarki, możesz podać listę obsługiwanych lokalizacji w polu o nazwie „supported_locales”. W przypadku języka nadrzędnego możesz określić język nadrzędny (np. „pl”). W takim przypadku rozszerzenie zostanie zainstalowane we wszystkich językach angielskim (np. „en-US”, „en-GB”). Jeśli wybierzesz inny język przeglądarki, który nie jest obsługiwany przez rozszerzenie, rozszerzenia zewnętrzne zostaną odinstalowane. Jeśli brakuje listy „supported_locales”, rozszerzenie zostanie zainstalowane dla dowolnego języka. Na przykład:

{
 "external_update_url": "https://clients2.google.com/service/update2/crx",
 "supported_locales": [ "en", "fr", "de" ]
}

Używanie rejestru systemu Windows

 1. Znajdź lub utwórz w rejestrze ten klucz:

  Windows 32-bitowy
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Google\Chrome\Extensions
  Windows 64-bitowy
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Google\Chrome\Extensions
 2. W kluczu Extensions utwórz nowy klucz (folder) o tej samej nazwie co identyfikator rozszerzenia. Przykład: aaabbbcccdddeeefff.

 3. W kluczu rozszerzenia utwórz właściwość „update_url” i ustaw tę wartość: json { "update_url": "https://clients2.google.com/service/update2/crx" }

 4. Uruchom Chrome.

 5. Wejdź na chrome://extensions – rozszerzenie powinno być widoczne na liście.

Aktualizowanie i odinstalowywanie

Przy każdym uruchomieniu przeglądarki Google Chrome skanuje wpisy metadanych w ustawieniach i rejestrze i wprowadza niezbędne zmiany w zainstalowanych rozszerzeniach zewnętrznych z Chrome Web Store.

Aby zaktualizować lokalne rozszerzenie pliku CRX do nowej wersji, zaktualizuj plik, a następnie zaktualizuj wersję w pliku json ustawień.

Aby odinstalować rozszerzenie (np. jeśli Twoje oprogramowanie jest odinstalowane), usuń z rejestru plik ustawień (np. aaabbbcccdddeeefff.json) lub metadane.

Najczęstsze pytania

W tej sekcji znajdziesz odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące rozszerzeń zewnętrznych.

Czy „wstępna instalacja” nadal jest obsługiwana przez przeglądarkę Google Chrome?

Tak, ale tylko jako instalacja ze sklepu update_url Chrome Web Store, a nie z lokalnej ścieżki pliku CRX. Więcej informacji znajdziesz w artykule Zasady dotyczące aplikacji i rozszerzeń.

Typowe błędy popełniane podczas instalacji z plikiem ustawień?

 • Nie określono takiego samego identyfikatora lub wersji jak w pliku CRX.
 • Plik JSON (np. aaabbbcccdddeeefff.json) znajduje się w niewłaściwej lokalizacji lub podany identyfikator nie jest zgodny z identyfikatorem rozszerzenia.
 • Błąd składni w pliku JSON (zapomnienie oddzielenia wpisów przecinkami lub pozostawienie końcowego przecinka).
 • Plik JSON wskazuje niewłaściwą ścieżkę do pliku CRX (lub określono ścieżkę, ale nie podano nazwy pliku).
 • Ukośnik lewy w ścieżce UNC nie zmienia znaczenia. np. wartość "\\server\share\file" jest nieprawidłowa, powinna wynosić "\\\\server\\share\\extension".
 • Problemy z uprawnieniami w udostępnianiu sieciowym.

Jakie są typowe błędy występujące podczas instalacji za pomocą rejestru?

 • Identyfikator nie jest o takim samym identyfikatorze jak ten podany w Chrome Web Store.
 • Klucz utworzony w niewłaściwym miejscu w rejestrze.
 • Punkty w rejestrze wskazują nieprawidłową ścieżkę do pliku CRX w Chrome Web Store.
 • Problemy z uprawnieniami w udostępnianiu sieciowym.
 • Nie wszystkie instancje Chrome są zamknięte. Po ustawieniu rejestru spróbuj ponownie uruchomić komputer.

Co się stanie, jeśli użytkownik odinstaluje rozszerzenie?

Jeśli użytkownik odinstaluje rozszerzenie przy użyciu interfejsu, nie będzie ono już instalowane ani aktualizowane po każdym uruchomieniu. Inaczej mówiąc, zewnętrzne rozszerzenie jest na liście zablokowanych.

Jak usunąć się z listy zablokowanych?

Jeśli użytkownik odinstaluje rozszerzenie, należy uszanować tę decyzję. Jeśli jednak (deweloper) przypadkowo odinstalujesz rozszerzenie z poziomu interfejsu, możesz usunąć tag listy zablokowanych. Aby to zrobić, zainstaluj je w zwykły sposób, a potem odinstaluj.