Di chuyển sang Manifest V3

Hướng dẫn chuyển đổi tiện ích Manifest V2 sang tiện ích Manifest V3.

Phần này giúp bạn nâng cấp tiện ích từ Manifest V2 lên Manifest V3, phiên bản mới nhất của nền tảng Tiện ích của Chrome. Công việc di chuyển thường được chia thành các danh mục bên dưới. Để giúp bạn theo dõi công việc, chúng tôi đã cung cấp một danh sách kiểm tra tóm tắt nội dung của các tài liệu này. Bạn có thể xem nội dung thông qua danh sách kiểm tra hoặc đi sâu vào nội dung. Cả hai đường dẫn đều kết thúc bằng phần mở rộng đã nâng cấp.

  • Cập nhật tệp kê khaimanifest.json phải dành riêng cho phiên bản 3. Phần này trình bày những thay đổi mà bạn có thể tự thực hiện. Các thay đổi trong tệp kê khai liên quan đến mã được mô tả bằng các thay đổi về mã mà các tệp này hỗ trợ.
  • Di chuyển sang một trình chạy dịch vụ – Trình chạy dịch vụ sẽ thay thế trang sự kiện hoặc nền của tiện ích để đảm bảo rằng mã nền nằm ngoài luồng chính, nơi có thể ảnh hưởng đến hiệu suất. Thay đổi này cũng yêu cầu di chuyển lệnh gọi DOM, cửa sổ và một số lệnh gọi API tiện ích nhất định vào các tài liệu ngoài màn hình.
  • Cập nhật lệnh gọi API – Một số lệnh gọi API cần được thay thế bằng lệnh gọi API hiện đại hơn.
  • Thay thế việc chặn trình nghe yêu cầu web – Việc chặn hoặc sửa đổi yêu cầu mạng trong Manifest V2 có thể làm giảm đáng kể hiệu suất và đòi hỏi quyền truy cập quá mức vào dữ liệu nhạy cảm của người dùng. Declarative Net Request API cho phép tiện ích chặn hoặc sửa đổi nội dung trên web có ít quyền hơn mà không gây ảnh hưởng đến hiệu suất.
  • Cải thiện khả năng bảo mật của tiện ích – Manifest V3 cải thiện khả năng bảo mật của tiện ích theo một số cách. Bên cạnh chính sách bảo mật nội dung nâng cao, chúng tôi sẽ không hỗ trợ mã được lưu trữ từ xa và việc thực thi các chuỗi tuỳ ý.
  • Phát hành tiện ích – Phần này mô tả cách triển khai từng bước để đảm bảo tiện ích Manifest V3 của bạn hoạt động như mong đợi bằng cách trước tiên kiểm thử tiện ích với một lượng đối tượng hạn chế.

Chúng tôi cũng có Trình chuyển đổi tệp kê khai tiện ích. Công cụ này không làm mọi việc cho bạn, nhưng sẽ giúp bạn bắt đầu. Tệp README của bộ chuyển đổi mô tả những thay đổi mà công cụ này thực hiện.

Giữ bộ tính năng hiện tại

Để giảm nguy cơ xảy ra các sự cố hoặc lỗi không mong muốn, bạn không nên thêm chức năng mới khi di chuyển. Ví dụ: việc thêm một tính năng yêu cầu quyền mới có thể kích hoạt cảnh báo về quyền. Cảnh báo này sẽ vô hiệu hoá tiện ích của bạn cho đến khi người dùng chấp nhận các quyền mới. Xem Các phương pháp hay nhất về cảnh báo quyền để tìm hiểu những cách khác để thêm quyền mà không hiển thị cảnh báo.

Manifest V3 được hỗ trợ thường trong Chrome 88 trở lên. Khi cập nhật các lệnh gọi API, có thể bạn sẽ thấy các tính năng thay thế chưa có trên Chrome cho đến sau phiên bản 88. Các trang tài liệu tham khảo API chứa thông tin hỗ trợ cho từng thành viên API. Nếu thấy mình cần một trong các tính năng này, bạn có thể chỉ định phiên bản Chrome tối thiểu trong tệp kê khai.

Các tính năng mới trên nền tảng tiện ích

Kể từ khi Manifest V3 ra mắt, chúng tôi đã tiếp tục thêm các tính năng mới, nhiều tính năng trong số đó có thể sử dụng được trong cả Manifest V2 và Manifest V3. Bạn không bắt buộc phải sử dụng chúng khi chuyển đổi. Tuy nhiên, khi chúng thay thế các tính năng cũ hơn, bạn nên ưu tiên chúng hơn các tính năng mà chúng thay thế và mong đợi rằng các tính năng được thay thế cuối cùng sẽ không được dùng nữa và bị xoá.