Izolacja zasobów z innych domen

Izolacja zasobów z innych domen umożliwia stronie internetowej korzystanie z zaawansowanych funkcji, takich jak SharedArrayBuffer. Rozszerzenie może włączyć izolację zasobów z innych domen, określając odpowiednie wartości kluczy manifestu cross_origin_embedder_policy i cross_origin_opener_policy. Na przykład plik manifestu taki jak ten poniżej włącza izolację źródła rozszerzenia z innych domen.

{
 "name": "CrossOriginIsolation example",
 "manifest_version": 3,
 "version": "1.1",
 "cross_origin_embedder_policy": {
  "value": "require-corp"
 },
 "cross_origin_opener_policy": {
  "value": "same-origin"
 },
 ...
}

Włączenie izolacji zasobów z innych domen umożliwia rozszerzeniu korzystanie z zaawansowanych interfejsów API, takich jak ShareSlateBuffers, w kontekstach izolowanych od zasobów z innych domen. Ma to jednak pewne skutki uboczne. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule na temat izolowania witryny od zasobów z innych domen za pomocą COOP i COEP.