การแยกแบบข้ามต้นทาง

การแยกแบบข้ามต้นทางช่วยให้หน้าเว็บใช้ฟีเจอร์ที่มีประสิทธิภาพ เช่น SharedArrayBuffer ได้ ส่วนขยายเลือกใช้การแยกแบบข้ามต้นทางได้โดยการระบุค่าที่เหมาะสมสำหรับคีย์ไฟล์ Manifest cross_origin_embedder_policy และ cross_origin_opener_policy เช่น ไฟล์ Manifest ดังเช่นตัวอย่างด้านล่างจะเลือกให้ต้นทางของส่วนขยายใช้การแยกแบบข้ามต้นทาง

{
 "name": "CrossOriginIsolation example",
 "manifest_version": 3,
 "version": "1.1",
 "cross_origin_embedder_policy": {
  "value": "require-corp"
 },
 "cross_origin_opener_policy": {
  "value": "same-origin"
 },
 ...
}

การเลือกใช้การแยกแบบข้ามต้นทางทำให้ส่วนขยายใช้ API ที่มีประสิทธิภาพ เช่น SharedArrayBuffers ในบริบทที่แยกแบบข้ามต้นทางได้ อย่างไรก็ตาม อาจมาพร้อมกับผลข้างเคียงบางอย่าง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ในส่วนการทำให้เว็บไซต์เป็นแบบ "ข้ามต้นทาง" โดยใช้ COOP และ COEP