chrome.topSites

Opis

Aby uzyskać dostęp do najpopularniejszych witryn (tzn. najczęściej odwiedzanych) wyświetlanych na stronie nowej karty, użyj interfejsu API chrome.topSites. Nie obejmują one skrótów dostosowanych przez użytkownika.

Uprawnienia

topSites

Aby używać tego interfejsu API, musisz zadeklarować uprawnienie „topSites” w pliku manifestu rozszerzenia.

{
 "name": "My extension",
 ...
 "permissions": [
  "topSites",
 ],
 ...
}

Przykłady

Aby wypróbować ten interfejs API, zainstaluj przykładowy interfejs API topSites z repozytorium chrome-extension-samples.

Typy

MostVisitedURL

Obiekt zawierający często odwiedzany adres URL, np. domyślne skróty na stronie nowej karty.

Właściwości

 • title

  string,

  Tytuł strony

 • URL

  string,

  Najczęściej odwiedzany adres URL.

Metody

get()

Obietnica
chrome.topSites.get(
  callback?: function,
)

Pobiera listę najpopularniejszych witryn.

Parametry

Akcje powrotne

 • Promise<MostVisitedURL[]>

  Chrome 96 i nowsze wersje

  Obietnice są obsługiwane w platformie Manifest V3 i nowszych, ale wywołania zwrotne są dostępne na potrzeby zgodności wstecznej. Nie można użyć obu w tym samym wywołaniu funkcji. Obietnica znika z tym samym typem, który jest przekazywany do wywołania zwrotnego.