Wyłącz JavaScript

Sofia Emelianova
Sofia Emelianova

Aby sprawdzić, jak wygląda i działa strona internetowa, gdy wyłączony jest JavaScript:

 1. Otwórz Narzędzia deweloperskie w Chrome.
 2. W zależności od systemu operacyjnego naciśnij jedną z tych opcji:

  • W systemie Windows i Linux: Control + Shift + P.
  • W systemie macOS: Command + Shift + P.

  Menu poleceń.

  Otworzy się menu poleceń.

 3. Zacznij wpisywać javascript, wybierz Wyłącz JavaScript, a następnie naciśnij Enter, aby uruchomić polecenie. JavaScript jest teraz wyłączony.

  W menu poleceń wybierz „Wyłącz JavaScript”.

Aby Ci przypomnieć, że JavaScript jest wyłączony, Chrome wyświetla odpowiednią ikonę Wyłączony JavaScript. na pasku adresu, a w Narzędziach deweloperskich obok opcji Źródła wyświetla się ostrzeżenie Ostrzeżenie..

Ikona na pasku adresu i ikona ostrzeżenia obok opcji Źródła w Narzędziach deweloperskich.

Język JavaScript pozostanie wyłączony na tej karcie, dopóki masz otwarte Narzędzia deweloperskie.

Spróbuj załadować stronę ponownie, aby sprawdzić, czy i w jaki sposób strona zależy od kodu JavaScript podczas jej wczytywania.

Możesz też wyłączyć JavaScript w Ustawieniach usługi Ustawienia..

Aby ponownie włączyć JavaScript:

 • Ponownie otwórz menu poleceń i uruchom polecenie Włącz JavaScript.
 • Zamknij Narzędzia deweloperskie.