Omówienie panelu aplikacji

Dale St. Marthe
Dale St. Marthe

W panelu Aplikacja możesz sprawdzać, modyfikować i debugować wiele aspektów swojej aplikacji internetowej, w tym plik manifestu, mechanizmy Service Worker, pamięć podręczną i dane w pamięci podręcznej.

Przegląd

Panel Aplikacja jest podzielony na 4 sekcje z menu podrzędnymi. Poniżej znajdziesz sekcje i menu podrzędne:

Aplikacja: zawiera ogólne informacje o aplikacji, w tym plik manifestu, mechanizmy Service Worker i pamięć masową.

 • Karta Plik manifestu prezentuje informacje z manifest.json w sposób przyjazny dla użytkownika. W odpowiedniej sekcji wyświetlane są też ewentualne błędy i ostrzeżenia.
 • Na karcie Skrypty service worker możesz sprawdzać i debugować mechanizmy Service Worker przez emulację zdarzeń push, aktualizowanie usługi i inne działania.
 • Karta Storage zawiera wykres kołowy pokazujący rozkład pamięci używanej przez pamięć podręczną, IndexedDB i skrypty service worker. Możesz też wyczyścić dane witryn i zasymulować niestandardowy limit miejsca na dane.

Miejsce na dane: możesz tu wyświetlać i edytować różne metody przechowywania danych używane przez aplikację internetową.

 • Listy lokalnych i pamięci sesji pozwalają wybrać źródło i edytować pary klucz-wartość powiązanych metod przechowywania.
 • Lista IndexedDB zawiera bazy danych i umożliwia sprawdzanie magazynów obiektów w przeglądarce.
 • Lista Pliki cookie pozwala wybrać źródło i edytować pary klucz-wartość.
 • Tokeny prywatności i grupy zainteresowań umożliwiają sprawdzanie odpowiednich tokenów i grup, jeśli występują.
 • Lista Pamięć współdzielona umożliwia wybór źródła oraz sprawdzanie i edytowanie powiązanych par klucz-wartość.
 • Lista Miejsce na dane w pamięci podręcznej zawiera dostępne pamięci podręczne oraz pozwala przeglądać, filtrować i usuwać ich zasoby.

Usługi w tle: sprawdzanie, testowanie i debugowanie usług działających w tle.

 • Karta Pamięć podręczna stanu strony internetowej umożliwia przeprowadzanie testów w pamięci podręcznej stanu strony internetowej w przeglądarce. Zgłasza się też problemy, które mogą uniemożliwiać zapisywanie w pamięci podręcznej stanu strony internetowej.
 • Karta Pobieranie w tle umożliwia rejestrowanie aktywności z interfejsu Background Fetch API przez maksymalnie 3 dni.
 • Karta Synchronizacja w tle umożliwia rejestrowanie aktywności przy użyciu interfejsu Background Sync API przez maksymalnie 3 dni.
 • Karta Łagodzenie śledzenia przekierowań umożliwia identyfikowanie i usuwanie stanu witryn, w których przypadku śledzenie w witrynach jest śledzone za pomocą metody śledzenia odrzuceń.
 • Na karcie Powiadomienia możesz nagrywać wiadomości push przez maksymalnie 3 dni.
 • Karta Moduł do obsługi płatności umożliwia rejestrowanie zdarzeń modułu obsługi płatności przez maksymalnie 3 dni.
 • Karta Okresowa synchronizacja w tle umożliwia rejestrowanie kluczowych zdarzeń przez maksymalnie 3 dni w trakcie cyklu okresowej synchronizacji w tle, takiego jak rejestracja, synchronizacja czy wyrejestrowanie.
 • Karta Ładunki spekulacyjne umożliwia debugowanie ładunków spekulacyjnych. Pokazuje stan spekulacyjny, zestawy reguł i próby ładowania spekulacyjnego.
 • Karta Komunikaty push umożliwia rejestrowanie komunikatów push przez maksymalnie 3 dni i ich rejestrowanie.
 • Karta Interfejs API do raportowania umożliwia monitorowanie witryny i raportowanie wycofanych wywołań interfejsu API oraz przypadków naruszenia zabezpieczeń.

Ramki: umożliwia podział stron i zasobów na wiele widoków oraz wyświetlanie odpowiednich informacji, takich jak Bezpieczeństwo i izolacja, Polityka bezpieczeństwa treści, Dostępność interfejsu API itp.

Otwieranie panelu aplikacji

Aby otworzyć panel Aplikacja:

 1. Otwórz Narzędzia deweloperskie.
 2. Otwórz menu poleceń, naciskając:
  • macOS: Command+Shift+P
  • Windows, Linux, ChromeOS: Control+Shift+P Menu polecenia w
 3. Zacznij pisać application, wybierz Pokaż aplikację i naciśnij Enter. Narzędzia deweloperskie wyświetlają panel Application u góry okna Narzędzi deweloperskich.

Panel Aplikacja możesz też otworzyć w jeden z tych sposobów:

 • Na pasku działań u góry kliknij double_arrow Więcej paneli i wybierz z listy Aplikacja.
 • W prawym górnym rogu wybierz more_vert Więcej opcji > Więcej narzędzi > Aplikacja.