Wyświetl szczegóły ramki

Sofia Emelianova
Sofia Emelianova

Ramki umożliwiają podział stron internetowych na kilka widoków, które ładują się niezależnie.

W sekcji Aplikacja > Ramki wyświetlana jest górna ramka (Ramka.), jej zagnieżdżone ramki i elementy iframe (iFrame.) oraz inne wczytane zasoby w drzewie:

Sekcja Ramki.

Szczegóły ramki

Aby zobaczyć szczegóły ramki, wybierz ją w sekcji Klatki.

Szczegółowe informacje obejmują te sekcje:

  • Dokument. Podaje adres URL, pochodzenie i element właściciela.

Sekcja Dokument.

Sekcja Bezpieczeństwo i izolacja.

W sekcji Content Security Policy (CSP)

Sekcja dostępności interfejsu API.

  • Wersje próbne origin. Zawiera informacje o dostępie do nowych lub eksperymentalnych funkcji zarejestrowanych w Twoim punkcie początkowym. Rozwiń (Rozwiń.), aby zobaczyć więcej informacji o funkcji i stanie tokena dostępu. Więcej informacji znajdziesz w artykule Pierwsze kroki z testami origin.

Sekcja Wersje próbne.

  • Zasady dotyczące uprawnień. Listy dozwolonych i wyłączonych funkcji. Aby dowiedzieć się, dlaczego niektóre funkcje są wyłączone, u dołu sekcji kliknij Pokaż szczegóły.

Sekcja Zasady dotyczące uprawnień.