Wyświetl dane z pamięci podręcznej

Sofia Emelianova
Sofia Emelianova

Z tego przewodnika dowiesz się, jak za pomocą Narzędzi deweloperskich w Chrome sprawdzać dane pamięci podręcznej.

Jeśli próbujesz zbadać dane pamięci podręcznej HTTP, nie jest to przewodnik, którego potrzebujesz. Kolumna Rozmiar w logu sieci zawiera potrzebne informacje. Zobacz Rejestrowanie aktywności w sieci.

Wyświetl dane z pamięci podręcznej

 1. Otwórz Narzędzia deweloperskie > Aplikacja > Pamięć.

 2. Aby wyświetlić dostępne pamięci podręczne, rozwiń Rozwiń. Pamięć podręczna.

  Dostępne pamięci podręczne.

 3. Kliknij pamięć podręczną, aby wyświetlić jej zawartość.

  Wyświetlanie zawartości pamięci podręcznej

 4. Kliknij zasób, aby wyświetlić jego nagłówki HTTP w sekcji pod tabelą.

  Wyświetlanie nagłówków HTTP zasobu.

 5. Otwórz kartę Podgląd, aby wyświetlić zawartość zasobu.

  Wyświetlanie treści zasobu.

Odświeżanie zasobu

 1. Wyświetl dane z pamięci podręcznej
 2. Wybierz zasób, który chcesz odświeżyć. Narzędzia deweloperskie podświetlają go na niebiesko, co wskazuje, że jest ono zaznaczone.

  Wybieranie zasobu.

 3. Kliknij OdświeżOdśwież.

Filtruj zasoby

 1. Wyświetl dane z pamięci podręcznej
 2. Za pomocą pola tekstowego Filtruj według ścieżki odfiltruj wszystkie zasoby, które nie pasują do podanej ścieżki.

Odfiltrowuję zasoby, które nie pasują do podanej ścieżki.

W tym przykładzie odfiltrowujemy zasoby, których ścieżka nie zawiera ciągu script.

Usuń zasób

 1. Wyświetl dane z pamięci podręcznej
 2. Kliknij zasób, który chcesz usunąć. Narzędzia deweloperskie podświetlają go na niebiesko, co wskazuje, że jest ono zaznaczone.

  Wybieranie zasobu do usunięcia.

 3. Kliknij Usuń zaznaczone Usuń zaznaczone..

Usuń wszystkie dane z pamięci podręcznej

 1. Kliknij Aplikacja > Pamięć wewnętrzna.
 2. W sekcji Pamięć podręczna sprawdź, czy Pole wyboru. Pamięć podręczna jest włączona.

 3. Kliknij Wyczyść dane witryn.

  Pole wyboru Cache Storage (Pamięć podręczna) i przycisk Wyczyść dane witryn.