Wyświetlanie i zmienianie danych IndexedDB

Z tego przewodnika dowiesz się, jak wyświetlać i zmieniać dane IndexedDB za pomocą Narzędzi deweloperskich w Chrome. Zakładamy, że znacie Narzędzia deweloperskie. Jeśli nie, przeczytaj artykuł Pierwsze kroki. Zakładamy też, że znacie IndexedDB. Jeśli tak nie jest, zapoznaj się z artykułem Korzystanie z IndexedDB.

Wyświetlanie danych IndexedDB

 1. Kliknij kartę Application (Aplikacja), aby otworzyć panel Application (Aplikacja). Rozwiń menu IndexedDB, aby zobaczyć, które bazy danych są dostępne.

  Menu IndexedDB

  Rysunek 1. Menu IndexedDB

  • notes Ikona bazy danych – https://mdn.github.io to baza danych, w której notes to nazwa bazy danych, a https://mdn.github.io to źródło, które ma do niej dostęp.
  • Notatki Ikona Składnica obiektów to magazyn obiektów.
  • Parametry title i body to indeksy.
 1. Kliknij bazę danych, aby wyświetlić jej źródło i numer wersji.

  Baza danych „notes”

  Rysunek 2. Baza danych notes

 2. Kliknij bazę obiektów, aby wyświetlić jej pary klucz-wartość.

  Magazyn obiektów „notes”

  Rysunek 3. Magazyn obiektów notes

  • Łączna liczba wpisów to łączna liczba par klucz-wartość w magazynie obiektów.
  • Wartość generatora kluczy to następny dostępny klucz. To pole jest widoczne tylko wtedy, gdy korzystasz z generatorów kluczy.
 3. Kliknij komórkę w kolumnie Wartość, aby ją rozwinąć.

  Wyświetlanie wartości IndexedDB

  Rysunek 4. Wyświetlanie wartości IndexedDB

 4. Kliknij indeks, taki jak title lub body na Rys. 6 poniżej, aby posortować magazyn obiektów według wartości tego indeksu.

  Sortowanie magazynu obiektów według indeksu

  Rysunek 5. Magazyn obiektów posortowany alfabetycznie według klucza title

Odśwież dane IndexedDB

Wartości IndexedDB w panelu Aplikacja nie są aktualizowane w czasie rzeczywistym. Kliknij Odśwież Odśwież podczas wyświetlania magazynu obiektów, aby odświeżyć jego dane, lub wyświetl bazę danych i kliknij Odśwież bazę danych, aby odświeżyć wszystkie dane.

Wyświetlanie bazy danych

Rysunek 6. Wyświetlanie bazy danych

Edytuj dane IndexedDB

Kluczy i wartości IndexedDB nie można edytować w panelu Aplikacja. Ponieważ Narzędzia deweloperskie mają dostęp do kontekstu strony, możesz jednak uruchomić w nich kod JavaScript, który edytuje dane IndexedDB.

Edytowanie danych IndexedDB za pomocą fragmentów

Fragmenty umożliwiają przechowywanie i uruchamianie bloków kodu JavaScript w Narzędziach deweloperskich. Gdy uruchomisz fragment kodu, wynik zostanie zarejestrowany w konsoli. Fragmentu możesz użyć do uruchomienia kodu JavaScript edytowującego bazę danych IndexedDB.

Korzystanie z fragmentu kodu do interakcji z bazą IndexedDB

Rysunek 7. Korzystanie z fragmentu kodu do interakcji z bazą IndexedDB

Usuń dane IndexedDB

Usuwanie pary klucz-wartość IndexedDB

 1. Wyświetl magazyn obiektów IndexedDB.
 2. Kliknij parę klucz-wartość, którą chcesz usunąć. Narzędzia deweloperskie podświetlają go na niebiesko, co wskazuje, że jest wybrana.

  Wybór pary klucz-wartość w celu jej usunięcia

  Rysunek 8. Wybór pary klucz-wartość w celu jej usunięcia

 3. Naciśnij klawisz Delete lub kliknij Usuń zaznaczone Usuń wybrane.

  Jak magazyn obiektów wygląda po usunięciu pary klucz-wartość

  Rysunek 9. Jak magazyn obiektów wygląda po usunięciu pary klucz-wartość

Usuń wszystkie pary klucz-wartość w magazynie obiektów

 1. Wyświetl magazyn obiektów IndexedDB.

  Wyświetlanie magazynu obiektów

  Rysunek 10. Wyświetlanie magazynu obiektów

 2. Kliknij Wyczyść magazyn obiektów Wyczyść magazyn obiektów.

Usuwanie bazy danych IndexedDB

 1. Wyświetl bazę danych IndexedDB, którą chcesz usunąć.
 2. Kliknij Usuń bazę danych.

  Przycisk „Usuń bazę danych”

  Rysunek 11. Przycisk Usuń bazę danych

Usuń całą pamięć masową IndexedDB

 1. Otwórz panel Wyczyść pamięć wewnętrzną.
 2. Upewnij się, że pole wyboru IndexedDB jest zaznaczone.
 3. Kliknij Wyczyść dane witryn.

  Okienko „Wyczyść pamięć”

  Rysunek 12. Okienko Wyczyść miejsce na dane.