chrome.enterprise.hardwarePlatform

Opis

Użyj interfejsu API chrome.enterprise.hardwarePlatform, aby uzyskać informacje o producencie i modelu platformy sprzętowej, na której działa przeglądarka. Uwaga: ten interfejs API jest dostępny tylko w przypadku rozszerzeń zainstalowanych przez zasady przedsiębiorstwa.

Uprawnienia

enterprise.hardwarePlatform

Dostępność

Chrome 71 i nowszy Wymaga zasady

Typy

HardwarePlatformInfo

Właściwości

  • producent

    string,

  • model

    string,

Metody

getHardwarePlatformInfo()

Obietnica
chrome.enterprise.hardwarePlatform.getHardwarePlatformInfo(
  callback?: function,
)

Pobiera producenta i model platformy sprzętowej. Jeśli rozszerzenie jest autoryzowane, zwraca je przez callback.

Parametry

Akcje powrotne

  • Chrome 96 i nowsze wersje

    Obietnice są obsługiwane w platformie Manifest V3 i nowszych, ale wywołania zwrotne są dostępne na potrzeby zgodności wstecznej. Nie można użyć obu w tym samym wywołaniu funkcji. Obietnica znika z tym samym typem, który jest przekazywany do wywołania zwrotnego.