chrome.system.memory

Opis

Interfejs API chrome.system.memory.

Uprawnienia

system.memory

Typy

MemoryInfo

Właściwości

 • availableCapacity

  Liczba

  Ilość dostępnej pojemności w bajtach.

 • wydajność

  Liczba

  Łączna ilość pamięci fizycznej w bajtach.

Metody

getInfo()

Obietnica
chrome.system.memory.getInfo(
  callback?: function,
)

Uzyskiwanie informacji o pamięci fizycznej.

Parametry

 • wywołanie zwrotne

  funkcja opcjonalnie

  Parametr callback wygląda tak:

  (info: MemoryInfo) => void

Akcje powrotne

 • Promise<MemoryInfo>

  Chrome 91 i nowsze wersje

  Obietnice są obsługiwane w platformie Manifest V3 i nowszych, ale wywołania zwrotne są dostępne na potrzeby zgodności wstecznej. Nie można użyć obu w tym samym wywołaniu funkcji. Obietnica znika z tym samym typem, który jest przekazywany do wywołania zwrotnego.