chrome.action

Açıklama

Google Chrome araç çubuğundaki uzantının simgesini kontrol etmek için chrome.action API'sini kullanın.

İşlem simgeleri, çok amaçlı adres çubuğunun yanındaki tarayıcı araç çubuğunda görüntülenir. Yükleme işleminden sonra uzantılar menüsünde (yapboz parçası simgesi) görünür. Kullanıcılar, uzantı simgenizi araç çubuğuna sabitleyebilir.

Kullanılabilirlik

Chrome 88 ve sonraki sürümler MV3+

Manifest

Bu API'yi kullanmak için aşağıdaki anahtarların manifest dosyasında beyan edilmesi gerekir.

"action"

chrome.action API'yi kullanmak için "manifest_version" olarak 3 belirtin ve "action" anahtarını manifest dosyanıza ekleyin.

{
 "name": "Action Extension",
 ...
 "action": {
  "default_icon": {       // optional
   "16": "images/icon16.png",  // optional
   "24": "images/icon24.png",  // optional
   "32": "images/icon32.png"  // optional
  },
  "default_title": "Click Me",  // optional, shown in tooltip
  "default_popup": "popup.html" // optional
 },
 ...
}

"action" anahtarı (alt öğeleriyle birlikte) isteğe bağlıdır. Dahil edilmediğinde, uzantınız uzantının menüsüne erişmek için araç çubuğunda gösterilmeye devam eder. Bu nedenle, her zaman en azından "action" ve "default_icon" anahtarlarını dahil etmenizi öneririz.

Kavramlar ve kullanım

Kullanıcı arayüzünün bölümleri

Simge

Simge, uzantınızın araç çubuğunda bulunan ana resimdir ve manifest dosyanızın "action" anahtarındaki "default_icon" anahtarıyla ayarlanır. Simgeler, cihazdan bağımsız 16 piksel (DIP) genişliğinde ve uzun olmalıdır.

"default_icon" anahtarı, boyutların resim yollarına yönelik bir sözlüğüdür. Chrome, kullanılacak resim ölçeğini seçmek için bu simgeleri kullanır. Tam eşleşme bulunamazsa Chrome, mümkün olan en yakın bağlantıyı seçer ve bunu görsele sığacak şekilde ölçeklendirir. Bu durum, resim kalitesini etkileyebilir.

1,5x veya 1,2x gibi daha seyrek rastlanan ölçek faktörlerine sahip cihazlar daha yaygınlaştığından, simgeleriniz için birden fazla boyut sağlamanızı öneririz. Bu işlem, uzantınızı olası simge görüntüleme boyutu değişikliklerine karşı da gelecekte korur. Ancak yalnızca tek bir boyut sağlanırsa "default_icon" anahtarı, sözlük yerine tek bir simgeye giden yolu içeren bir dize olarak da ayarlanabilir.

Farklı bir resim yolu belirterek veya HTML tuval öğesini ya da bir uzantı hizmet çalışanından ayar yapıyorsanız ekran dışı kanvas API'yi kullanarak dinamik olarak oluşturulmuş bir simge sağlayarak uzantınızın simgesini programatik olarak ayarlamak için action.setIcon() öğesini de çağırabilirsiniz.

const canvas = new OffscreenCanvas(16, 16);
const context = canvas.getContext('2d');
context.clearRect(0, 0, 16, 16);
context.fillStyle = '#00FF00'; // Green
context.fillRect(0, 0, 16, 16);
const imageData = context.getImageData(0, 0, 16, 16);
chrome.action.setIcon({imageData: imageData}, () => { /* ... */ });

Paketlenmiş uzantılarda (.crx dosyasından yüklenen) resimler, Blink oluşturma motorunun görüntüleyebileceği birçok biçimde (PNG, JPEG, BMP, ICO vb.) olabilir. SVG desteklenmiyor. Paketlenmemiş uzantılar PNG resimleri kullanmalıdır.

İpucu (başlık)

Kullanıcı, fare imlecini araç çubuğundaki uzantı simgesinin üzerinde tuttuğunda ipucu veya başlık görünür. Ayrıca, düğme odaklanıldığında ekran okuyucular tarafından sesli okunan erişilebilir metinde de yer alır.

Varsayılan ipucu, manifest.json öğesindeki "action" anahtarının "default_title" alanı kullanılarak ayarlanır. action.setTitle() öğesini çağırarak bu özelliği programatik olarak da ayarlayabilirsiniz.

Rozet

İşlemler isteğe bağlı olarak bir "rozet" (rozet, simgenin üzerine yerleştirilmiş bir metin) görüntüleyebilir. Bu, işlemi uzantının durumuyla ilgili az miktarda bilgiyi (örneğin, sayaç) görüntüleyecek şekilde güncellemenize olanak tanır. Rozetin bir metin bileşeni ve bir arka plan rengi vardır. Yer sınırlı olduğu için rozet metninde en fazla dört karakter kullanılmasını öneririz.

Rozet oluşturmak için action.setBadgeBackgroundColor() ve action.setBadgeText() çağrılarını yaparak rozeti programatik olarak ayarlayın. Manifest dosyasında varsayılan bir rozet ayarı yoktur. Rozet rengi değerleri, rozetin RGBA rengini oluşturan 0 ile 255 arasında dört tam sayı dizisi veya CSS rengi değerine sahip bir dize olabilir.

chrome.action.setBadgeBackgroundColor(
 {color: [0, 255, 0, 0]}, // Green
 () => { /* ... */ },
);

chrome.action.setBadgeBackgroundColor(
 {color: '#00FF00'}, // Also green
 () => { /* ... */ },
);

chrome.action.setBadgeBackgroundColor(
 {color: 'green'}, // Also, also green
 () => { /* ... */ },
);

Kullanıcı, araç çubuğunda uzantının işlem düğmesini tıkladığında bir işlemin pop-up'ı gösterilir. Pop-up istediğiniz herhangi bir HTML içeriğini içerebilir ve içeriğine uyacak şekilde otomatik olarak boyutlandırılır. Pop-up'ın boyutu 25x25 ile 800x600 piksel arasında olmalıdır.

Pop-up başlangıçta manifest.json dosyasındaki "action" anahtarındaki "default_popup" özelliği tarafından ayarlanır. Varsa bu özellik, uzantı dizinindeki göreli bir yolu işaret etmelidir. Ayrıca, action.setPopup() yöntemi kullanılarak farklı bir göreli yola işaret edecek şekilde dinamik olarak güncellenebilir.

Kullanım alanları

Sekme başına durum

Uzantı işlemleri, her sekme için farklı durumlara sahip olabilir. Tek bir sekme için değer ayarlamak üzere action API'sinin ayar yöntemlerinde tabId özelliğini kullanın. Örneğin, belirli bir sekmenin rozet metnini ayarlamak için aşağıdaki gibi bir işlem yapın:

function getTabId() { /* ... */}
function getTabBadge() { /* ... */}

chrome.action.setBadgeText(
 {
  text: getTabBadge(tabId),
  tabId: getTabId(),
 },
 () => { ... }
);

tabId özelliği eklenmezse bu ayar genel ayar olarak değerlendirilir. Sekmeye özel ayarlar, genel ayarlara göre önceliklidir.

Etkin durumu

Varsayılan olarak, her sekmede araç çubuğu işlemleri etkindir (tıklanabilir). Bunu, action.enable() ve action.disable() yöntemlerini kullanarak kontrol edebilirsiniz. Bu yalnızca pop-up'ın (varsa) veya action.onClicked etkinliğinin uzantınıza gönderilip gönderilmeyeceğini etkiler; işlemin araç çubuğundaki varlığını etkilemez.

Örnekler

İşlemlerin uzantılarda yaygın olarak kullanıldığı bazı yöntemlerin örnekleri aşağıda verilmiştir. Bu API'yi denemek için chrome-extension-samples deposundan İşlem API'si örneğini yükleyin.

Pop-up göster

Kullanıcı uzantıyla ilgili işlemi tıkladığında uzantıların pop-up göstermesi yaygın bir durumdur. Bunu kendi uzantınızda uygulamak için manifest.json öğenizde pop-up'ı bildirin ve Chrome'un pop-up'ta görüntülemesi gereken içeriği belirtin.

// manifest.json
{
 "name": "Action popup demo",
 "version": "1.0",
 "manifest_version": 3,
 "action": {
  "default_title": "Click to view a popup",
  "default_popup": "popup.html"
 }
}
<!-- popup.html -->
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <style>
  html {
   min-height: 5em;
   min-width: 10em;
   background: salmon;
  }
 </style>
</head>
<body>
 <p>Hello, world!</p>
</body>
</html>

Tıklandığında içerik komut dosyası ekle

Uzantılar için yaygın bir yöntem, uzantı işlemini kullanarak birincil özelliklerini göstermektir. Aşağıdaki örnekte bu kalıp gösterilmektedir. Kullanıcı işlemi tıkladığında, uzantı, geçerli sayfaya bir içerik komut dosyası ekler. Ardından içerik komut dosyası, her şeyin beklendiği gibi çalıştığını doğrulamak için bir uyarı görüntüler.

// manifest.json
{
 "name": "Action script injection demo",
 "version": "1.0",
 "manifest_version": 3,
 "action": {
  "default_title": "Click to show an alert"
 },
 "permissions": ["activeTab", "scripting"],
 "background": {
  "service_worker": "background.js"
 }
}
// background.js
chrome.action.onClicked.addListener((tab) => {
 chrome.scripting.executeScript({
  target: {tabId: tab.id},
  files: ['content.js']
 });
});
// content.js
alert('Hello, world!');

declarativeContent ile işlemleri emüle etme

Bu örnekte, bir uzantının arka plan mantığının (a) bir işlemi varsayılan olarak nasıl devre dışı bırakabileceği ve (b) işlemi belirli sitelerde etkinleştirmek için declarativeContent'i nasıl kullanabileceği gösterilmektedir.

// service-worker.js

// Wrap in an onInstalled callback to avoid unnecessary work
// every time the service worker is run
chrome.runtime.onInstalled.addListener(() => {
 // Page actions are disabled by default and enabled on select tabs
 chrome.action.disable();

 // Clear all rules to ensure only our expected rules are set
 chrome.declarativeContent.onPageChanged.removeRules(undefined, () => {
  // Declare a rule to enable the action on example.com pages
  let exampleRule = {
   conditions: [
    new chrome.declarativeContent.PageStateMatcher({
     pageUrl: {hostSuffix: '.example.com'},
    })
   ],
   actions: [new chrome.declarativeContent.ShowAction()],
  };

  // Finally, apply our new array of rules
  let rules = [exampleRule];
  chrome.declarativeContent.onPageChanged.addRules(rules);
 });
});

Türler

OpenPopupOptions

Chrome 99 ve sonraki sürümler

Özellikler

 • windowId

  sayı isteğe bağlı

  İşlem pop-up'ının açılacağı pencerenin kimliği. Belirtilmemişse varsayılan olarak o anda etkin olan pencere kullanılır.

TabDetails

Özellikler

 • tabId

  sayı isteğe bağlı

  Sorgu durumu için sekmenin kimliği. Herhangi bir sekme belirtilmezse sekmeye özgü olmayan durum döndürülür.

UserSettings

Chrome 91 ve sonraki sürümler

Bir uzantının işlemiyle ilgili kullanıcı tarafından belirtilen ayarların koleksiyonu.

Özellikler

 • isOnToolbar

  boolean

  Uzantının işlem simgesinin tarayıcı pencerelerinin üst düzey araç çubuğunda görünüp görünmediği (ör. uzantının kullanıcı tarafından 'sabitlenmiş' olup olmadığı).

Yöntemler

disable()

Söz
chrome.action.disable(
  tabId?: number,
  callback?: function,
)

İşlemi bir sekme için devre dışı bırakır.

Parametreler

 • tabId

  sayı isteğe bağlı

  İşlemi değiştirmek istediğiniz sekmenin kimliği.

 • geri çağırma

  işlev isteğe bağlı

  callback parametresi şu şekilde görünür:

  () => void

İlerlemeler

 • Promise<void>

  Vaatler, Manifest V3 ve sonraki sürümlerde desteklenir ancak geri çağırma işlevleri, geriye dönük uyumluluk için sağlanır. Aynı işlev çağrısında ikisini birden kullanamazsınız. Vaat, geri çağırmaya iletilen aynı türle çözümlenir.

enable()

Söz
chrome.action.enable(
  tabId?: number,
  callback?: function,
)

İşlemi bir sekme için etkinleştirir. İşlemler varsayılan olarak etkindir.

Parametreler

 • tabId

  sayı isteğe bağlı

  İşlemi değiştirmek istediğiniz sekmenin kimliği.

 • geri çağırma

  işlev isteğe bağlı

  callback parametresi şu şekilde görünür:

  () => void

İlerlemeler

 • Promise<void>

  Vaatler, Manifest V3 ve sonraki sürümlerde desteklenir ancak geri çağırma işlevleri, geriye dönük uyumluluk için sağlanır. Aynı işlev çağrısında ikisini birden kullanamazsınız. Vaat, geri çağırmaya iletilen aynı türle çözümlenir.

getBadgeBackgroundColor()

Söz
chrome.action.getBadgeBackgroundColor(
  details: TabDetails,
  callback?: function,
)

İşlemin arka plan rengini alır.

Parametreler

 • ayrıntılar
 • geri çağırma

  işlev isteğe bağlı

  callback parametresi şu şekilde görünür:

  (result: ColorArray) => void

İlerlemeler

 • Vaatler, Manifest V3 ve sonraki sürümlerde desteklenir ancak geri çağırma işlevleri, geriye dönük uyumluluk için sağlanır. Aynı işlev çağrısında ikisini birden kullanamazsınız. Vaat, geri çağırmaya iletilen aynı türle çözümlenir.

getBadgeText()

Söz
chrome.action.getBadgeText(
  details: TabDetails,
  callback?: function,
)

İşlemin rozet metnini alır. Herhangi bir sekme belirtilmezse sekmeye özel olmayan rozet metni döndürülür. displayActionCountAsBadgeText etkinse declarativeNetRequestFeedback izni mevcut olmadığı veya sekmeye özel rozet metni sağlanmadığı sürece yer tutucu metin döndürülür.

Parametreler

 • ayrıntılar
 • geri çağırma

  işlev isteğe bağlı

  callback parametresi şu şekilde görünür:

  (result: string) => void

  • sonuç

   dize

İlerlemeler

 • Promise<dize>

  Vaatler, Manifest V3 ve sonraki sürümlerde desteklenir ancak geri çağırma işlevleri, geriye dönük uyumluluk için sağlanır. Aynı işlev çağrısında ikisini birden kullanamazsınız. Vaat, geri çağırmaya iletilen aynı türle çözümlenir.

getBadgeTextColor()

Söz veriyorum Chrome 110 ve sonraki sürümler
chrome.action.getBadgeTextColor(
  details: TabDetails,
  callback?: function,
)

İşlemin metin rengini alır.

Parametreler

 • ayrıntılar
 • geri çağırma

  işlev isteğe bağlı

  callback parametresi şu şekilde görünür:

  (result: ColorArray) => void

İlerlemeler

 • Vaatler, Manifest V3 ve sonraki sürümlerde desteklenir ancak geri çağırma işlevleri, geriye dönük uyumluluk için sağlanır. Aynı işlev çağrısında ikisini birden kullanamazsınız. Vaat, geri çağırmaya iletilen aynı türle çözümlenir.

getPopup()

Söz
chrome.action.getPopup(
  details: TabDetails,
  callback?: function,
)

Bu işlem için pop-up olarak ayarlanan html dokümanını alır.

Parametreler

 • ayrıntılar
 • geri çağırma

  işlev isteğe bağlı

  callback parametresi şu şekilde görünür:

  (result: string) => void

  • sonuç

   dize

İlerlemeler

 • Promise<dize>

  Vaatler, Manifest V3 ve sonraki sürümlerde desteklenir ancak geri çağırma işlevleri, geriye dönük uyumluluk için sağlanır. Aynı işlev çağrısında ikisini birden kullanamazsınız. Vaat, geri çağırmaya iletilen aynı türle çözümlenir.

getTitle()

Söz
chrome.action.getTitle(
  details: TabDetails,
  callback?: function,
)

İşlemin başlığını alır.

Parametreler

 • ayrıntılar
 • geri çağırma

  işlev isteğe bağlı

  callback parametresi şu şekilde görünür:

  (result: string) => void

  • sonuç

   dize

İlerlemeler

 • Promise<dize>

  Vaatler, Manifest V3 ve sonraki sürümlerde desteklenir ancak geri çağırma işlevleri, geriye dönük uyumluluk için sağlanır. Aynı işlev çağrısında ikisini birden kullanamazsınız. Vaat, geri çağırmaya iletilen aynı türle çözümlenir.

getUserSettings()

Promise Chrome 91 ve sonraki sürümler
chrome.action.getUserSettings(
  callback?: function,
)

Uzantının işlemiyle ilgili kullanıcı tarafından belirtilen ayarları döndürür.

Parametreler

 • geri çağırma

  işlev isteğe bağlı

  callback parametresi şu şekilde görünür:

  (userSettings: UserSettings) => void

İlerlemeler

 • Promise<UserSettings>

  Vaatler, Manifest V3 ve sonraki sürümlerde desteklenir ancak geri çağırma işlevleri, geriye dönük uyumluluk için sağlanır. Aynı işlev çağrısında ikisini birden kullanamazsınız. Vaat, geri çağırmaya iletilen aynı türle çözümlenir.

isEnabled()

Söz veriyorum Chrome 110 ve sonraki sürümler
chrome.action.isEnabled(
  tabId?: number,
  callback?: function,
)

Uzantı işleminin bir sekme için (veya herhangi bir tabId sağlanmamışsa genel olarak) etkinleştirilip etkinleştirilmediğini belirtir. Yalnızca declarativeContent kullanılarak etkinleştirilen işlemler her zaman yanlış sonucu döndürür.

Parametreler

 • tabId

  sayı isteğe bağlı

  Etkin durumunu kontrol etmek istediğiniz sekmenin kimliği.

 • geri çağırma

  işlev isteğe bağlı

  callback parametresi şu şekilde görünür:

  (isEnabled: boolean) => void

  • isEnabled

   boolean

   Uzantı işlemi etkinleştirilirse doğru değerini alır.

İlerlemeler

 • Promise<boolean>

  Vaatler, Manifest V3 ve sonraki sürümlerde desteklenir ancak geri çağırma işlevleri, geriye dönük uyumluluk için sağlanır. Aynı işlev çağrısında ikisini birden kullanamazsınız. Vaat, geri çağırmaya iletilen aynı türle çözümlenir.

openPopup()

Promise Beklemede
chrome.action.openPopup(
  options?: OpenPopupOptions,
  callback?: function,
)

Uzantının pop-up'ını açar. Chrome 118 ile Chrome 126 arasında bu özellik yalnızca politika tarafından yüklenen uzantılarda kullanılabilir.

Parametreler

 • seçenekler

  OpenPopupOptions isteğe bağlı

  Pop-up'ın açılmasıyla ilgili seçenekleri belirtir.

 • geri çağırma

  işlev isteğe bağlı

  callback parametresi şu şekilde görünür:

  () => void

İlerlemeler

 • Promise<void>

  Vaatler, Manifest V3 ve sonraki sürümlerde desteklenir ancak geri çağırma işlevleri, geriye dönük uyumluluk için sağlanır. Aynı işlev çağrısında ikisini birden kullanamazsınız. Vaat, geri çağırmaya iletilen aynı türle çözümlenir.

setBadgeBackgroundColor()

Söz
chrome.action.setBadgeBackgroundColor(
  details: object,
  callback?: function,
)

Rozetin arka plan rengini ayarlar.

Parametreler

 • ayrıntılar

  nesne

  • renk

   dize | ColorArray

   [0,255] aralığındaki dört tam sayıdan oluşan ve rozetin RGBA rengini oluşturan dizi. Örneğin, [255, 0, 0, 255] opak kırmızıdır. Ayrıca, opak kırmızının #FF0000 veya #F00 olduğu, CSS değeri olan bir dize de olabilir.

  • tabId

   sayı isteğe bağlı

   Değişikliği, belirli bir sekmenin seçildiği zamanla sınırlar. Sekme kapatıldığında otomatik olarak sıfırlanır.

 • geri çağırma

  işlev isteğe bağlı

  callback parametresi şu şekilde görünür:

  () => void

İlerlemeler

 • Promise<void>

  Vaatler, Manifest V3 ve sonraki sürümlerde desteklenir ancak geri çağırma işlevleri, geriye dönük uyumluluk için sağlanır. Aynı işlev çağrısında ikisini birden kullanamazsınız. Vaat, geri çağırmaya iletilen aynı türle çözümlenir.

setBadgeText()

Söz
chrome.action.setBadgeText(
  details: object,
  callback?: function,
)

İşlemin rozet metnini ayarlar. Rozet, simgenin üstünde gösterilir.

Parametreler

 • ayrıntılar

  nesne

  • tabId

   sayı isteğe bağlı

   Değişikliği, belirli bir sekmenin seçildiği zamanla sınırlar. Sekme kapatıldığında otomatik olarak sıfırlanır.

  • text (metin)

   dize isteğe bağlı

   İstediğiniz sayıda karakter aktarılabilir, ancak alana en fazla dört karakter sığabilir. Boş bir dize ('') geçilirse rozet metni temizlenir. tabId belirtilirse ve text null ise belirtilen sekmedeki metin temizlenir ve varsayılan olarak genel rozet metnine ayarlanır.

 • geri çağırma

  işlev isteğe bağlı

  callback parametresi şu şekilde görünür:

  () => void

İlerlemeler

 • Promise<void>

  Vaatler, Manifest V3 ve sonraki sürümlerde desteklenir ancak geri çağırma işlevleri, geriye dönük uyumluluk için sağlanır. Aynı işlev çağrısında ikisini birden kullanamazsınız. Vaat, geri çağırmaya iletilen aynı türle çözümlenir.

setBadgeTextColor()

Söz veriyorum Chrome 110 ve sonraki sürümler
chrome.action.setBadgeTextColor(
  details: object,
  callback?: function,
)

Rozetin metin rengini ayarlar.

Parametreler

 • ayrıntılar

  nesne

  • renk

   dize | ColorArray

   [0,255] aralığındaki dört tam sayıdan oluşan ve rozetin RGBA rengini oluşturan dizi. Örneğin, [255, 0, 0, 255] opak kırmızıdır. Ayrıca, opak kırmızının #FF0000 veya #F00 olduğu, CSS değeri olan bir dize de olabilir. Bu değerin ayarlanmaması durumunda, otomatik olarak rozetin arka plan rengiyle kontrast oluşturan bir renk seçilir ve böylece metin görünür olur. Alfa değeri 0'a eşdeğer olan renkler ayarlanmaz ve hata döndürür.

  • tabId

   sayı isteğe bağlı

   Değişikliği, belirli bir sekmenin seçildiği zamanla sınırlar. Sekme kapatıldığında otomatik olarak sıfırlanır.

 • geri çağırma

  işlev isteğe bağlı

  callback parametresi şu şekilde görünür:

  () => void

İlerlemeler

 • Promise<void>

  Vaatler, Manifest V3 ve sonraki sürümlerde desteklenir ancak geri çağırma işlevleri, geriye dönük uyumluluk için sağlanır. Aynı işlev çağrısında ikisini birden kullanamazsınız. Vaat, geri çağırmaya iletilen aynı türle çözümlenir.

setIcon()

Söz
chrome.action.setIcon(
  details: object,
  callback?: function,
)

İşlemin simgesini ayarlar. Simge, bir resim dosyasının yolu, bir tuval öğesinden piksel verileri veya bunlardan birinin sözlüğü olarak belirtilebilir. path veya imageData özelliği belirtilmelidir.

Parametreler

 • ayrıntılar

  nesne

  • imageData

   ImageData | nesne isteğe bağlı

   Ayarlanacak simgeyi temsil eden bir ImageData nesnesi veya sözlük {size -> ImageData}. Simge sözlük olarak belirtildiyse kullanılacak asıl resim, ekranın piksel yoğunluğuna bağlı olarak seçilir. Bir ekran alanı birimine sığan resim pikseli sayısı scale ise scale * n boyutundaki resim seçilir. Burada n, simgenin kullanıcı arayüzündeki boyutudur. En az bir resim belirtilmelidir. "details.imageData = foo" değerinin, "details.imageData = {'16': foo}" öğesine eş değer olduğunu unutmayın.

  • yol

   dize | nesne isteğe bağlı

   Ayarlanacak simgeye işaret eden göreli bir görüntü yolu veya sözlük {size -> bağıl görüntü yolu}. Simge sözlük olarak belirtildiyse kullanılacak asıl resim, ekranın piksel yoğunluğuna bağlı olarak seçilir. Bir ekran alanı birimine sığan resim pikseli sayısı scale ise scale * n boyutundaki resim seçilir. Burada n, simgenin kullanıcı arayüzündeki boyutudur. En az bir resim belirtilmelidir. "details.path = foo", 'details.path = {'16': foo}' ile eşdeğerdir

  • tabId

   sayı isteğe bağlı

   Değişikliği, belirli bir sekmenin seçildiği zamanla sınırlar. Sekme kapatıldığında otomatik olarak sıfırlanır.

 • geri çağırma

  işlev isteğe bağlı

  callback parametresi şu şekilde görünür:

  () => void

İlerlemeler

 • Promise<void>

  Chrome 96 ve sonraki sürümler

  Vaatler, Manifest V3 ve sonraki sürümlerde desteklenir ancak geri çağırma işlevleri, geriye dönük uyumluluk için sağlanır. Aynı işlev çağrısında ikisini birden kullanamazsınız. Vaat, geri çağırmaya iletilen aynı türle çözümlenir.

setPopup()

Söz
chrome.action.setPopup(
  details: object,
  callback?: function,
)

Kullanıcı işlemin simgesini tıkladığında pop-up olarak açılacak HTML dokümanını ayarlar.

Parametreler

 • ayrıntılar

  nesne

  • pop-up

   dize

   Pop-up'ta gösterilecek HTML dosyasının göreli yolu. Boş dizeye ('') ayarlanırsa pop-up gösterilmez.

  • tabId

   sayı isteğe bağlı

   Değişikliği, belirli bir sekmenin seçildiği zamanla sınırlar. Sekme kapatıldığında otomatik olarak sıfırlanır.

 • geri çağırma

  işlev isteğe bağlı

  callback parametresi şu şekilde görünür:

  () => void

İlerlemeler

 • Promise<void>

  Vaatler, Manifest V3 ve sonraki sürümlerde desteklenir ancak geri çağırma işlevleri, geriye dönük uyumluluk için sağlanır. Aynı işlev çağrısında ikisini birden kullanamazsınız. Vaat, geri çağırmaya iletilen aynı türle çözümlenir.

setTitle()

Söz
chrome.action.setTitle(
  details: object,
  callback?: function,
)

İşlemin başlığını ayarlar. Bu değer, ipucunda gösterilir.

Parametreler

 • ayrıntılar

  nesne

  • tabId

   sayı isteğe bağlı

   Değişikliği, belirli bir sekmenin seçildiği zamanla sınırlar. Sekme kapatıldığında otomatik olarak sıfırlanır.

  • title

   dize

   Fareyle üzerine gelindiğinde işlemin görüntülenmesi gereken dize.

 • geri çağırma

  işlev isteğe bağlı

  callback parametresi şu şekilde görünür:

  () => void

İlerlemeler

 • Promise<void>

  Vaatler, Manifest V3 ve sonraki sürümlerde desteklenir ancak geri çağırma işlevleri, geriye dönük uyumluluk için sağlanır. Aynı işlev çağrısında ikisini birden kullanamazsınız. Vaat, geri çağırmaya iletilen aynı türle çözümlenir.

Etkinlikler

onClicked

chrome.action.onClicked.addListener(
  callback: function,
)

Bir işlem simgesi tıklandığında tetiklenir. İşlemde bir pop-up varsa bu etkinlik tetiklenmez.

Parametreler

 • geri çağırma

  işlev

  callback parametresi şu şekilde görünür:

  (tab: tabs.Tab) => void