chrome.dns

Opis

Do rozpoznawania nazw DNS używaj interfejsu chrome.dns API.

Uprawnienia

dns

Dostępność

Wersja deweloperska

Aby używać tego interfejsu API, musisz zadeklarować uprawnienie "dns" w pliku manifestu.

{
 "name": "My extension",
 ...
 "permissions": [
  "dns"
 ],
 ...
}

Wykorzystanie

Ten kod wywołuje metodę resolve(), by pobrać adres IP example.com.

service-worker.js:

const resolveDNS = async () => {
  let record = await chrome.dns.resolve('example.com');
  console.log(record.address); // "192.0.2.172"
};

resolveDNS();

Typy

ResolveCallbackResolveInfo

Właściwości

 • adres

  ciąg znaków opcjonalny

  Ciąg znaków reprezentujący literał adresu IP. Podawane tylko wtedy, gdy wynikCodeCode wskazuje na sukces.

 • resultCode

  Liczba

  Kod wyniku. Zero oznacza sukces.

Metody

resolve()

Obietnica
chrome.dns.resolve(
  hostname: string,
  callback?: function,
)

Wyświetla literał podanej nazwy hosta lub adresu IP.

Parametry

Akcje powrotne

 • Obietnice są obsługiwane w platformie Manifest V3 i nowszych, ale wywołania zwrotne są dostępne na potrzeby zgodności wstecznej. Nie można użyć obu w tym samym wywołaniu funkcji. Obietnica znika z tym samym typem, który jest przekazywany do wywołania zwrotnego.